Bezpečnost potravin

Nadměrný obsah vitaminu A v některých potravinách

Vydáno: 23. 3. 2009
Autor:

Podle stanoviska EFSA by mělo být zvířatům chovaným pro produkci jater a vajec podáváno poloviční množství vitaminu A.

Vzhledem k tomu, že v živočišných potravinách jako jsou játra a vejce bylo zjištěno nadměrné množství vitaminu A, vydal FEEDAP – panel úřadu EFSA pro krmiva – doporučení, aby se snížil příjem vitaminu A v chovu zvířat určených pro potraviny, přičemž však to nesmí mít negativní vliv na zdraví zvířat a ekonomiku zemědělské produkce. Vitamin A je schválenou doplňkovou látkou krmiv podle nařízení 12831/2003.
FEEDAP souhlasí s horním limitem pro příjem vitaminu A – 3000 μg denně – stanoveným Vědeckým výborem pro potraviny (SCF) v r. 2002, avšak postmenopausální ženy vzhledem k riziku osteoporózy a fraktur kostí by měly přijímat jen polovinu. Pravidelná konzumace jater v kombinaci s vitaminovými suplementy je riskantní. Hodnocení rizika je komplikováno nedostatkem informací o konzumaci jater

EU Food Law, 2009, č. 379, s. 8

Předcházející informace