Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nadměrný obsah dioxinů v tresčích játrech na německém trhu do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Nadměrný obsah dioxinů v tresčích játrech na německém trhu

Vydáno: 6.7.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
Projevil se rozpor ohledně platnosti limitu EU pro dioxiny a PCB v játrech ryb. Limity podle nařízení 1881/2006/ES platí pro rybí svalovinu a pro celé ryby, ale nikoli výslovně pro játra.
V Německu se projevily rozdílné názory na výklad legislativy ohledně limitů dioxinů a dioxinům podobných polychlorovaných bifenylů - PCB.
Společnost Foodwatch, která zajišťuje spotřebitelům v SRN informace o škodlivinách v potravinách, zjistila analýzou čtyř vzorků konzervovaných tresčích jater odebraných z obchodní sítě, že všechny překračují limit pro dioxiny resp. dioxinům podobné látky (4,0 resp. 8,0 pg/g čerstvé hmotnosti). Jednalo se o dva výrobky firmy Rügen Fish (největší dodavatel takových výrobků na německý trh, který ve značné míře zpracovává tresky z Polska – spekuluje se o tom, že kontaminované ryby pocházely právě odtud), jeden výrobek firmy Stührk a jeden výrobek dánské firmy Larsen.
Svůj nález ohlásila společnost Foodwatch Spolkovému úřadu pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin (BVL), Ministerstvu zdravotnictví a supermarketům. Supermarkety Aldi, Edeka, Kaiser´s Tengelmann a Aldi tyto výrobky stáhly z prodeje, zatímco řetězec Metro stažení výrobků odmítl s odůvodněním, že se limity na tresčí játra nevztahují. Ani BVL stažení z trhu nepřikázal. Na rozdíl od toho se Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) vyjádřil v tom smyslu, že limity jsou aplikovatelné i pro rybí játra.
Poznámka:
Nařízení 1881/2006/ES o kontaminantech (nahrazující mnohokrát změněné nařízení 466/2001/ES) stanovuje pro dioxiny resp. dioxinům podobné látky ve svalovině ryb nejvyšší přípustné hodnoty 4,0 resp. 8,0 pg/g čerstvé hmotnosti. Limity platí až na výjimky pro většinu ryb a platí jak pro čerstvé ryby, tak i pro výrobky z nich (podle podílu rybího masa). Pokud se konzumuje celá ryba, platí tento limit i pro ostatní části kromě svaloviny (tzn. i pro játra). Není však výslovně stanoveno, že platí pro samotná rybí játra.
EU Food Law, 2007, č. 305, s. 8-9
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021