Bezpečnost potravin

Nadměrný obsah barviva E-133 v bonbónech KISS ME

Vydáno: 4. 12. 2008
Autor:

Vyjádření společnosti SPAR ČOS a SZPI k nálezu nadměrného obsahu barviva v bonbónech.

Aby se zvýšila atraktivnost výrobků pro děti, používají se při výrobě bonbónů potravinářská barviva. Jedním ze schválených barviv pro potravinářské účely je barvivo E133 – brilantní modř FCF. Jde o syntetické barvivo (triarylmethan), u kterého je stanoven tzv. akceptovatelný denní příjem (hodnota ADI), a to ve výši 10 mg/kg tělesné hmotnosti. U citlivých osob může uvedené barvivo vyvolávat nežádoucí reakce.
 
Pro používání potravinářských barviv v zemích EU platí stejná legislativní pravidla, neboť legislativa týkající se všech přídatných látek (potravinářských aditiv) je v EU harmonizovaná. Seznam barviv povolených při výrobě potravin je uveden v příloze 4 k vyhlášce č. 4/2008 Sb.
 
Inspektoři SZPI v jedné z provozoven obchodního řetězce SPAR ČOS nalezli výrobek – barvící bonbóny KISS ME – s nadměrným obsahem barviva E133. K tomuto nálezu se dne 2.12.2008 vyjádřil obchodní řetězec SPAR ČOS a následně 3.12.2008 SZPI. Jejich vyjádření naleznete na internetových stránkách SZPI.
 
Více informací o potravinářských aditivech je k dispozici na stránkách ICBP. Ve fondu Zemědělské a potravinářské knihovny ÚZEI se nachází velké množství publikací (knih a časopisů) věnovaných problematice potravinářských aditiv. Bližší informace o jednotlivých potravinářských aditivech lze vyhledat v A–Z slovníku pro spotřebitele.
 
Zdroj: ÚZEI