Bezpečnost potravin

Nadměrné náklady na evropské úřady a výbory

Vydáno: 11. 11. 2010
Autor:

Agentura Open Europa kritizuje neustálý růst nákladů na evropské instituce, přebujelou administrativu, neefektivní, zbytečné a duplicitní činnosti. Samotný úřad EFSA by mohl efektivní činností ušetřit 75,6 mil. EUR.

Agentura Open Europa označila úřad EFSA a další evropské instituce za rozbujelé a ve své činnosti velmi neefektivní. Náklady na ně se za posledních 5 let více než ztrojnásobily a v r. 2011 mají činit 2,4 mld. EUR (v r. 2005 679 mil. EUR). Současný počet zaměstnanců je 9 640. Rozšiřování těchto institucí a náklady na ně opět meziročně vzrostou, a sice o 8 %, přestože vlády většiny členských států musí snižovat výdaje na veřejné rozpočty. Zvýšené náklady mají být použity na zřízení dalších 5 úřadů a na zvýšení rozpočtů existujících 47 úřadů. Kdyby se pouze zlikvidovaly duplicitní činnosti, ušetřilo by se 30 % výdajů, tj. 709 mil. EUR.

Samotný Úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) by mohl ušetřit 75,6 mil. EUR. Dochází např. k překrývání činností s Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), která byla zřízena v r. 2005 a v r. 2008 byl její mandát prodloužen, přičemž jejím hlavním posláním je iniciativa „Better Training for Safer Food“. Není vůbec jasné, proč jsou tyto dva úřady separátními jednotkami. Přece pro řešení každého dalšího problému není třeba zřizovat nový úřad.

Open Europa kritizuje také např. poradní funkci Evropského ekonomického a sociálního výboru, jehož stanoviska nemají žádnou váhu.

Na rozdíl od několika užitečných úřadů jako ITER (Úřad pro energetiku) by se řada úřadů mohla spojit nebo zmenšit svou velikost.


EU Food Law, 2010, č. 458. s.1-3