Bezpečnost potravin

Náchylnost živočichů z akvakultury k nemocem

Vydáno: 14. 11. 2008
Autor:

EFSA–AHAW posuzoval náchylnost vodních živočichů (ryb, měkkýšů a korýšů) k různým nemocem.

Vědecký panel pro zdraví a pohodu zvířat Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–AHAW) posuzoval dostupné vědecké údaje týkající se řady druhů ryb, měkkýšů a korýšů, a to proto, aby zjistil, jak jsou jednotlivé druhy náchylné ke 14 různým nemocem.
Výsledek práce AHAW bude sloužit jako základ pro aktualizaci seznamu Evropské komise, na kterém jsou uvedeny náchylné druhy chované v Evropě nebo dovážené do Evropy a dále proto, aby se stanovila nejvhodnější opatření pro regulaci nemocí. Úplné stanovisko AHAW je k dispozici v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA
 
Pozn.: Definice citlivých species je obsažena ve směrnici Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (+ oprava směrnice 2006/88/ES).