Bezpečnost potravin

Na Chebsku další dva případy bluetongue, další důvod pro vakcinaci

Vydáno: 21. 8. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 21.8.2008.

Kdo by pochyboval o smysluplnosti nouzové vakcinace proti katarální horečce ovcí (bluetongue), může si uvědomit že dnešní dva případy sérologického zjištění protilátek v krvi dvou býčků na Chebsku jsou dalším argumentem pro.
 
Včera byly prokázány při vyšetření krve zásilky mladých býčků do Maďarska u dvou kusů protilátky proti viru bluetongue. Na býčcích nebyly patrné klinické příznaky onemocnění. Z tohoto zjištění je zřejmé, že se virus na našem území vyskytuje, a že se skot, ovce či kozy mohou nakazit. Abychom měli informace o aktuální nákazové situaci na našem území, provádí Státní veterinární správa neustále monitoring situace. Tento monitoring je zaměřen jak na výskyt nákazy u zvířat, tak i na přítomnost přenašeče, tj. tiplíka. Po celém území jsou rozmístěny pasti, do kterých jsou tiplíci odchytáváni. Pro zajímavost je možné uvést, že v některých pastech se během jednoho dne uloví i několik tisíc tiplíků. Na základě těchto poznatků můžeme konstatovat, že se na našem území virus vyskytuje a máme zde i poměrně velkou populaci přenašeče viru, kterým je zmíněný tiplík rodu Culicoides. To představuje pro naše chovy vysoké riziko zavlečení nákazy.
 
Ukazuje se tedy, že vyšetřování skotu, ovcí a koz má smysl, zejména před uskutečněním obchodu, a že je na místě, aby tyto kontroly byly důsledné. Z výsledků vyšetření vyplývá i to, že nouzová vakcinace má opravdu smysl, jedině tak lze nyní zabránit dalšímu šíření tohoto závažného onemocnění.
 
Připomínáme, že pokud by u těchto dvou býků byl potvrzen virus, potvrdilo by se onemocnění a vyhlásilo by se ohnisko nákazy. Protože se jedná o zvířata chovaná v oblasti, kde již byl virus potvrzen, ochranná pásma by se neposunovala.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR