Bezpečnost potravin

Na BSE, kdo vzpomene?

Vydáno: 7. 12. 2010
Autor: berankova1

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 7.11. 2010.

Veřejnost si možná vybaví s jistým uzarděním obavy z BSE z počátku druhého tisíciletí. Nemoc šílených krav je ale zapomenuta jen zdánlivě. Stále se vyšetřuje porážený skot, u nás ten, který je starší než 30 měsíců.

Jelikož byl poslední případ v ČR diagnostikován více než před půldruhým rokem, požádali jsme Komisi o možnost, aby i u nás bylo možné vyšetřovat skot až od 48 měsíců, jako je tomu ve starých členských zemích. Přestože je náš systém vyšetřování důvěryhodný a funkční, nebylo zatím naší žádosti vyhověno. Sami pracovníci Komise konstatovali na základě letošní mise v ČR, že systém vyšetřování včetně dosledovatelnosti je u nás výborný a funkční. Pro další jednání bude také důležité stanovisko EFSA (Evrospkého úřadu pro potraviny). Státní veterinární správa ČR bude i nadále vyvíjet úsilí, abychom dosáhli zvýšení věkové hranice skotu pro vyšetřování, což povede i k zlevnění nákladů pro zemědělce.

Od počátku roku 2001 bylo dosud u nás vyšetřeno 1 653 298 vzorků mozku skotu, na to bylo diagnostikováno 30 případů bovinní spongiformní encefalopatie. To opravdu není mnoho. Poslední případ 4. 5. 2009 na Opavsku. Od té doby nic.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.