Bezpečnost potravin

MZe předkládá zprávu o protipovodňových opatřeních

Vydáno: 15. 5. 2008
Autor:

Tisková zpráva MZe ČR ze dne 14.5.2008.

Ministerstvo zemědělství je povinno informovat pravidelně každý rok o postupu při budování protipovodňových opatření. Zpráva předkládaná tento rok shrnuje postup do roku 2007. V protipovodňové ochraně byly učiněny velké pokroky, ale zpráva hovoří i o dalším pokračování.
 
„Pokud bychom se snažili efekt protipovodňové ochrany vyčíslit, tak se od roku 2002 do roku 2007 podařilo vystavět ochranu pro 210 tisíc obyvatel. Pokud bychom hovořili o finančním rámci, jednalo by se o ochráněný majetek za téměř 250 miliard korun, což je při nákladech zhruba 4 miliard korun velký úspěch,“ uvedl ke zprávě ministr Gandalovič. V rámci programu prevence před povodněmi proběhlo v období asi 2002 – 2007 celkem 435 akcí, které výrazně zvýšily úroveň ochrany v průměru na padesáti až stoletou vodu. Tento program měl za svůj hlavní cíl zvýšit ochranu v kritických úsecích jako je například městská zástavba. Navazující program se soustředí na zadržení vody na horních tocích řek, zvýšení kapacit koryt ve městech a podobně. Program tedy koncepčně navazuje na předcházející opatření, zároveň je kladen velký důraz na přírodě blízká opatření.
 
Na následující roky máme připraveno celkem zhruba 14 miliard korun. Děláme všechno pro to, abychom mohli případné povodně zvládnout a předejít katastrofě z roku 1997 nebo 2002. Činíme zároveň i legislativní kroky podporující protipovodňovou ochranu. V pondělí podepsal prezident novelu vodního zákona, která výstavbu protipovodňové ochrany výrazně usnadňuje,“ doplnil ministr Gandalovič. V programu prevence před povodněmi II je zhruba 10 miliard korun. Na podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních nádrží jsou připraveny 4 miliardy korun a na pozemkové úpravy vedoucí k protipovodňové ochraně je připravena miliarda.
 
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe