Bezpečnost potravin

Mykotoxiny v potravinovém řetězci

Vydáno: 26. 1. 2008
Autor:

Sborník referátů z workshopu, který se uskutečnil v roce 2006 v USA. Akce podporovaná OECD.

V roce 1979 byl spuštěn program vědecké spolupráce OECD zaměřený na management biologických zdrojů. Uvedený program “Biological Resource Management” se v současné době zaměřuje na tři specifické oblasti, a to:

1. problematika přírodních zdrojů,

2. udržitelnost v praxi,
3. potravinový řetězec.

Mezi dvě hlavní aktivity programu vědecké spolupráce patří:

– podpora výměny expertů (doktorandů na období 26 týdnů),
– sponzorování a kosponzorování workshopů zaměřujících se na prioritní problematiky v příslušné oblasti.

V návaznosti na tento program (téma 2 a 3) se uskutečnil v Omaka (Nebraska, USA) ve dnech 29. 11.–1. 12. 2006 pod názvem “Mycotoxins from the Field to the Table” workshop, který se věnoval problematice mykotoxinů v celém potravinovém řetězci, tj. od pěstování surovin na poli až po pokrm na talíři. Program obvykle sponzoruje realizaci 6–8 workshopů za rok. Všechny informace týkající se tohoto programu se nacházejí na internetové adrese OECD.

K organizování workshopu věnovaného problematice mykotoxinů v celém potravinovém řetězci došlo proto, že se mykotoxiny staly klíčovým problémem všech úseků potravinového řetězce. Mykotoxiny jsou sekundární metabolity hub. Na základě své struktury mohou vykazovat celou řadu nežádoucích účinků.
 
Speciální vydání časopisu International Journal of Food Microbiology 119, 2007, č. 1-2 je sborníkem příspěvků z uvedeného workshopu.
 
Pozn.: Uvedený časopis je ve fondu knihovny ÚZPI (ZPK).