Bezpečnost potravin

Mykotoxiny minimalizovat od začátku

Vydáno: 13. 3. 2009
Autor:

Nežádoucí houbové toxiny v pšenici může pěstitel účinně potlačovat již na poli.

Toxické metabolity produkuje více než 250 druhů hub – především v obilovinách. Tyto mykotoxiny se dostávají také do potravin a krmiv a mohou poškozovat zdraví lidí i zvířat. Mykotoxiny jsou chemicky velmi stabilní. Vysoké teploty, UV-záření nebo kyslík snižují jejich koncentrace jen nepatrně. Ke stanovení toxinů jsou zapotřebí pracné a nákladné analytické metody. Proto je optimální, pokud pěstitel zabrání šíření škodlivých hub v samém počátku, tedy již při pěstování obilovin. Možností je několik: použití vhodné předplodiny a zpracování půdy, výsev méně náchylných odrůd pšenice, včasné ošetření fungicidy.
Dosud bylo popsáno přes 300 mykotoxinů. K nejvýznamnějším producentům mykotoxinů patří kromě hub rodu Aspergillus a Penicillium také druhy rodu Fusarium, někdy označované jako polní houby, které způsobují posklizňové škody a škody během skladování. Za vhodných povětrnostních podmínek vytvářejí toxiny již před sklizní a v jejich tvorbě pokračují i po sklizni. Dr. Marco Beyer z Univerzity Christiana Albrechta v Kielu zkoumal u nejčastěji se vyskytujícího mykotoxinu deoxynivalenolu (DON) nejdůležitější faktory, které ovlivňují jeho obsah. Výsledek: Aplikace triazolových fungicidů může obsah DON ve srovnání s neošetřeným pozemkem pšenice snížit zhruba o 50 procent. Pěstování méně náchylných odrůd snižuje obsah DON o 70 až 80 procent. Nepříznivý vliv má pěstování kukuřice jako předplodiny.