Bezpečnost potravin

MycoRed: výzkumný projekt EU

Vydáno: 18. 8. 2010
Autor:

Projekt podpořený Evropskou komisí v 7. rámcovém programu V&V se zaměřuje na snižování kontaminace potravin a krmiv mykotoxiny.

Cílem projektu je vyvinout strategická řešení, která povedou ke snížení kontaminace ekonomicky významných potravin a krmiv mykotoxiny, které představují největší nebezpečí. Projekt se bude zaměřovat zvláště na tyto toxiny:
* aflatoxiny, trichoteceny, zearalenon, fumonisiny v potravinách a krmivech na bázi pšenice a kukuřice;
* ochratoxin A v hroznovém vínu a pšenici;
* aflatoxiny v sušeném ovoci.
 
Řešení projektu je rozděleno do následujících tématických okruhů:
– optimalizace rezistence rostlin a použití fungicidů,
– biologická kontrola ke snížení toxigenních plísní v systémech pěstování plodin,
– prediktivní modelování,
– nové posklizňové postupy a postupy uskladnění,
– zdokonalená diagnostika a kvantitativní detekce toxigenních plísní,
– rychlá detekce mykotoxinů, simultánní detekce více toxinů a příslušné biomarkery.
 
Projekt bude navazovat na výstupy z řady projektů řešených v 5. a 6. rámcovém programu EU k problematice mykotoxinů.
Projekt byl zahájen 1.4.2009 a řešení bude probíhat po dobu 48 měsíců (do 31.3.2013).
Aktuální informace o projektu budou uveřejňovány na www.mycored.com.