Bezpečnost potravin

Možnosti ovlivnění tvorby biogenních aminů

Vydáno: 31. 3. 2010
Autor:

Tvorbu biogenních aminů během výroby různých uzenin lze snížit použitím určité startovací kultury a určitých podmínek.

V pěti jihoevropských zemích byla hledána metoda, jak omezit vznik biogenních aminů  při tradiční výrobě uzenin. U italského Salame Abruzzese vedl přídavek cukru ke snížení vytvářeného kadaverinu o 45 %, zatímco tatáž metoda neměla u francouzské uzeniny Saucisson žádný efekt.

Injekcí tradiční startovací kultury bez dekarboxylázy se tvorba biogenních aminů snižovala v závislosti na druhu a kmeni. Nejvýraznější efekt měl Lactobacillus sakei v případě řeckého výrobku Aeros Thasou: putrescin se nevytvářel vůbec, vznik tyraminu se snížil  o 62 % a histaminu o 71 %.

U španělského výrobku Chouricos došlo při působení Staphylococcus equorum ke 45% snížení tvorby kadaverinu, při použití L. sakei k 75% snížení a při společném působení obou bakterií až k 85% snížení.

Ukázalo se, že úpravou některých parametrů lze tvorbu škodlivých aminů snížit.


Dtsch. Lebensm. Rdsch., 105, 2009, č. 11, s. 693-694