Bezpečnost potravin

Možnost biologické ochrany proti škůdci okurek – mandelince Acalymma vittata

Vydáno: 17. 8. 2008
Autor:

Možná strategie biologické ochrany proti škůdci okurek - mandelince Acalymma vittata zahrnuje používání zlatobýlu jako lapací plodiny a postřikování tohoto hmyzu houbou Paecilomyces fumosoroseus, která potlačuje jeho populace.

     Americký výzkumník Pasco Avery z floridské university zaznamenal jednoho dne při procházce v lesích v Minnesotě, že rostlina zlatobýl je požírána brouky. Při podrobnější prohlídce zjistil, že jde o mandelinku Acalymma vittata.
    
Na základě údajů z dřívější práce se ukazovalo, že tato mandelinka by při žíru na zlatobýlu mohla být citlivá k infekci způsobené houbou Paecilomyces fumosoroseus.
    
Paecilomyces fumosoroseus se vyskytuje ve světě jako půdní houba, je účinným činitelem biologické ochrany proti molici skleníkové (Trialeurodes vaporariorum) a je kompatibilní s jinými přirozenými nepřáteli.
 
Brouk a houba
     Mandelinka Acalymma vittataje dlouho předmětem obav pěstitelů okurek. Tito škůdci jsou obvykle okolo 6,4 mm dlouzí a mají tři podélné černé pruhy na jasně žlutých krovkách. Jejich životní cyklus začíná vajíčky, která jsou kladena na bázi rostlin okurek. Z nich se líhnou larvy, které se začínají živit na listech. Brouk při konzumaci okurkových listů infikuje rostlinu bakteriálním vadnutím svým ústním ústrojím a výkaly. Bakteriální vadnutí přenášené touto mandelinkou je hlavním faktorem přispívajícím ke snižování výnosů plodiny u pěstitelů okurek.
    
Houba Paecilomyces fumosoroseus byla získána jako blastosporová formulace tolerantní k desikaci od výzkumníka Marka Jacklsona z ARS (Agricultural Research Service) v Peorii ve státě Illinois a byla zkoumána z hlediska možného způsobu ochrany proti mandelince Acalymma vittata. Blastospory klíčí a infikují hmyz během 24 hodin po kontaktu a vytváří sporulující kadaver v cca 72 hodin za vysoké relativní vlhkosti.
    
Tyto vlhké podmínky prostředí pro růst houby by měly být teoreticky přítomné na povrchu ochlupeného listu zlatobýlu, zvláště na rostlinách rostoucích na okrajích lesů sousedících s okurkovými poli. Ale je třeba, aby tato teorie byla testována za polních podmínek.
 
Laboratorní pokusy a výsledky
     V rámci laboratorních pokusů byli dospělí brouci odchyceni na poli a v počtu cca 10 – 20 kusů chováni v Petriho miskách a krmeni kousky ananasového melounu. Houbová suspenze byla lokálně aplikována na brouky očním kapátkem. Po několika dnech byli mrtví brouci umístěni na misky s vodním agarem, aby se potvrdilo, že houba ve skutečnosti brouky osídlila a zlikvidovala.
    
Mortalita brouků byla 100 %ní ve srovnání s nulovou mortalitou u kontrolního ošetření. Toto byl první záznam infikování mandelinky Acalymma vittata houbou Paecilomyces fumosoroseus.
 
Praktická aplikace
     Jak mnozí vědí, brouci mandelinky Acalymma vittata se živí na zlatobýlu jako sekundárním rostlinném hostiteli během jara a léta a pak migrují na výsadby okurek na poli. Proto, jestli by populace brouků živících se zlatobýlem byla snížena infekcí houby před migrací na okurková pole, možná by mohli pěstitelé omezit výskyt bakteriového vadnutí u rostlin a zvýšit svoji sklizeň.
    
Navíc, tato houba je zcela neškodná pro necílové užitečné členovce. Zjištění výzkumníků ukazují, že houba Paecilomyces fumosoroseus můžemandelinku Acalymma vittata infikovat a likvidovat. Navíc, protože se brouk živí na zlatobýlu, který obvykle roste v okolí okurkových polí, postřikování zlatobýlu houbou před migrací brouků na okurková pole na podzim by mohlo pomoci snižovat populace mandelinky a zlatobýl by mohl sloužit jako záchytná lapací rostlina pro brouky.