Bezpečnost potravin

Monitorování obsahu furanu v potravinách

Vydáno: 10. 6. 2007
Autor: pospisilova

Doporučení Komise z 28. 3. 2007 k monitorování furanu v potravinách v členských státech EU (2007–8).

Dne 28. března 2007 Komise schválila doporučení týkající se monitorování přítomnosti furanu v potravinách (Úřední věstník EU, L 88, s. 56–57 z 29. března 2007, viz příloha). Monitorování přítomnosti furanu v potravinách má probíhat v členských státech EU v letech 2007–2008.
 
 
Furan byl zjištěn v řadě potravin, které byly tepelně opracovány. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vypracoval zprávu o předběžných nálezech furanu v potravinách. Následně v březnu 2007 Komise schválila výše uvedené doporučení.