Bezpečnost potravin

Monitorování obsahu akrylamidu v potravinách

Vydáno: 10. 6. 2007
Autor: pospisilova

Doporučení Komise z 3.5.2007 k monitorování akrylamidu u 10 výrobkových kategorií potravin.

Dne 3. května 2007 Komise schválila pod dokumentem C (2007) 1873 doporučení týkající se monitorování obsahu akrylamidu v potravinách (Úřední věstník EU, L 123, s. 33–40, z 12. května 2007, viz příloha). V doporučení se uvádí přehled kategorií výrobků, ve kterých se bude alkrylamid stanovovat a současně minimální počet vzorků, které musí každá země EU analyzovat na výskyt kontaminantu v příslušné kategorii.
Na ČR tak připadá analyzovat minimálně 44 vzorků v 10 výrobkových kategoriích. Celkem se má v EU analyzovat minimálně 2 042 vzorků.