Bezpečnost potravin

Monitorování fermentačních procesů pomocí biosenzorů

Vydáno: 25. 6. 2009
Autor:

Využití biosenzorů při on-line monitorování fermentačních procesů.

Příklady úspěšného použití biosenzorů při monitorování různých analytů jsou uvedeny v tabulce.
 
Vědeckou práci zaměřenou na aplikaci biosenzorů při monitorování fermentačních procesů podpořila VEGA (projekty 1/4299/07 a 1/4452/07) a agentura APVV (projekt VMSP-P-0052-07).
 
Zdroj: Chem. Listy 103, 2009, č. 3, s. 208–215
Uvedený časopis je ve fondu ZPK.