Bezpečnost potravin

Monitorování akrylamidu v potravinách

Vydáno: 14. 5. 2009
Autor:

EFSA uveřejnil výsledky z monitorování akrylamidu v EU v roce 2007. Hodnoty byly porovnány s hodnotami z let 2003–2006.

Doporučení Komise 2007/331/ES o monitorování obsahu akrylamidu (AA) v potravinách ze dne 3.5.2007 požaduje, aby členské státy prováděly v letech 2007, 2008 a 2009 monitorování obsahu AA ve vybraných potravinách a výsledky zaslaly vždy do 1.6. za příslušný rok Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).
Členské státy měly odebrat vzorky celkem asi u 200 potravin v následujících kategoriích:
– bramborové hranolky (French fries),
– bramborové lupínky (potato crisps),
– bramborové výrobky pro domácí přípravu pokrmů,
– chléb,
– snídaňové cereálie,
– biskvity,
– pražená káva,
– kojenecká výživa ve skle (jarred baby foods),
– potraviny pro děti na bázi zpracovaných cereálií,
– ostatní výrobky.
Výsledky nahlášené pro potraviny odebrané v roce 2007 byly shromážděny a vyhodnoceny.
 
Výsledky o obsahu AA v potravinách zaslalo celkem 21 členských států a Norsko. V roce 2007 bylo nahlášeno 2 715 výsledků o odebraných potravinách. Minimální počet se týkal “potravin pro děti na bázi zpracovaných cereálií” (76), maximální “ostatních výrobků” (854). Aritmetický průměrný obsah AA se pohyboval od 44 µg/kg pro “kojeneckou výživu ve skle” do 628 µg/kg pro “bramborové lupínky”. Ekvivalentní geometrický průměr byl 31 µg/kg a 366 µg/kg. Nejvyšší hodnota 95. percentilu byla hlášena pro “bramborové lupínky” – 1 690 µg/kg a nejvyšší maximum pro “ostatní výrobky” – 4 700 µg/kg.
 
Výsledky za rok 2007 byly porovnány s výsledky získanými Evropskou komisí (Společným výzkumným střediskem, jeho Institutem pro referenční materiály a měření), a to v letech 2003–2006. Pro potraviny odebrané v letech 2003–2006 bylo k dispozici 9 311 výsledků, přičemž pouze pro devět výsledků uváděných pro kategorii “kojenecká výživa ve skle” nebylo porovnání. Aritmetický průměrný obsah AA se pohyboval od 55 µg/kg pro “potraviny určené dětem na bázi zpracovaných cereálií” do 678 µg/kg pro “bramborové lupínky”. Ekvivalentní geometrický průměr byl 35 µg/kg a 514 µg/kg. Nejvyšší hodnota 95. percentilu byla hlášena pro “bramborové lupínky” – 1718 µg/kg a nejvyšší maximum pro “ostatní výrobky” – 7 834 µg/kg.
 
Existovaly určité statisticky významné rozdíly mezi dvěma situacemi při vzorkování. U výrobkové kategorie “biskvity”, “snídaňové cereálie”, “smažené hranolky” a “bramborové výrobky pro přípravu pokrmů v domácnosti” byl vyšší obsah AA v roce 2007 ve srovnání s obdobím 2003–2006, zatímco kategorie “káva”, “chléb”, “bramborové lupínky” a “ostatní výrobky” vykazovaly nižší obsah. U kategorie “potraviny pro děti na bázi cereálií” nebyl žádný statisticky významný rozdíl v obsahu AA. Nižší obsah AA ve výrobkových kategoriích “chléb” a “káva” přispěl nejvíce k asi 30% snížení expozice akrylamidu, která vychází z podrobných údajů o spotřebě potravin ve dvou zemích.
 
Potravinářský průmysl vytvořil dobrovolný nástroj (tzv. “toolbox”) pro informování výrobců i spotřebitelů o možnostech snižování AA ve výrobcích. Vyhodnocení údajů naznačuje, že expozice AA má tendenci se snižovat. Tento trend však není jednotný pro všechny skupiny potravin, a proto není zřejmé, zda se prostřednictvím “toolboxu” pro AA dosáhlo požadovaného účinku. Zdá se však, že se obsah AA během sledovaného období snížil zejména v bramborových lupínkách a chlebu, a to z aritmetického průměru 678 na 628 µg/kg (geometrického průměru 514 na 366 µg/kg) a z 274 na 136 µg/kg (122 na 66 µg/kg). Ke snížení u chleba mohlo dojít proto, že výrobci změnili postup výroby křupavého chleba. Snížení obsahu AA u kávy ze 427 na 253 µg/kg (327 na 177 µg/kg) může být dáno počátečním nadhodnocením, neboť dosud neexistují žádná vhodná opatření, která by vedla ke snížení obsahu AA v kávě. Výsledky monitoringu AA v potravinách jsou v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA
 

Postupy vedoucí ke snižování akrylamidu v potravinách
Faktory, které ovlivňují tvorbu karcinogenního akrylamidu v bramborách
HEATOX: výzkumný projekt EU ukončen
Monitoring akrylamidu v EU
11. vědecké kolokvium EFSA: Karcinogenita akrylamidu
Informační brožury zaměřující se na akrylamid
Nový způsob detekce akrylamidu v potravinách