Bezpečnost potravin

Monitorování a testování přežvýkavců na přítomnost TSE v EU v roce 2008

Vydáno: 9. 11. 2009
Autor:

Zpráva Evropské komise.

V rámci programů monitorování přenosné spongiformní encefalopatie (TSE) bylo v EU-27 v roce 2008 testováno celkem 10 051 584 hovězího skotu, 465 276 ovcí a 152 037 koz.
Rychlými testy bylo testováno 1 557 871 rizikových kusů hovězího skotu a 8 490 256 zdravých zvířat porážených na jatkách pro humánní konzumaci. 2 352 kusů hovězího skotu bylo testováno v rámci pasivního dozoru (zvířata uváděná jako úředně podezřelá na BSE). Kromě toho bylo 1 105 zvířat testováno v rámci likvidace zvířat epidemiologicky spojených s případem BSE. 93 % pozitivních případů bylo zjištěno aktivním monitoringem (testováním rizikových zvířat, porážených zdravých zvířat a vyřazených krav) a 7 % bylo zjištěno pasivním dohledem.
Žádné případy BSE nebyly zjištěny v Rakousku, Belgii, Bulharsku, na Kypru, v Česku, Dánsku, Estonsku, Finsku, Řecku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Maltě, Rumunsku, Slovinsku a Švédsku. Ve srovnání s rokem 2007 se v roce 2008 snížil počet případů BSE o 29 % a celková prevalence (rozšíření) u testovaných zvířat o 25 %.
463 201 ovcí a 150 566 koz bylo testováno aktivním monitoringem, zatímco 2 075 ovcí a 1 471 koz bylo uváděno jako úředně podezřelé na TSE, a proto byly předmětem laboratorního vyšetřování. Diskriminačním testováním se u žádného případu (743 případů TSE u ovcí a 63 případů TSE u koz) BSE nepotvrdilo.
Všechny členské státy a také Norsko zaslalo výsledky z programů monitorování TSE ve svých zemích. Zpráva za EU je v příloze.