Bezpečnost potravin

Monitoring furanu v EU

Vydáno: 15. 7. 2009
Autor:

Úřad EFSA shromáždil údaje o obsahu furanu v různých potravinách v EU za období 2004-2009. Mezi problematické zdroje patří např. káva či kojenecká výživa.

Furan jako potenciální kancerogen je v potravinách ostře sledován. Úřad EFSA shromáždil údaje o obsahu furanu v 20 typech potravin za období 2004 – 2009 ze 14 států (60 % z Německa). Většinu (ca 84 %) z ca 3000 vzorků tvořily výrobky, jak se prodávají (nebyla zohledněna kuchyňská úprava, u většiny konzervovaných potravin obsah furanu po tepelné úpravě klesne). Průměrné naměřené množství furanu se pohybovalo od 6 μg/kg v pivu a ovocných šťávách po 2,27 mg/kg v pražené kávě (v jednom vzorku kávy bylo až 6,5 mg/kg). Množství zjištěná v mleté kávě byla nižší (1,11 mg/kg) a v instantní kávě 589 μg/kg. V případě vařené kávy byl obsah nižší u vzorků vařených doma proti kávě z automatů.
Pozornost byla soustředěna na dětskou výživu ve sklenicích, kde průměrné hodnoty dosahovaly 25 μg/kg (jeden vzorek až 210 μg/kg).
Vědci odhadují, že kojenci od 3 do 12 měsíců přijímají furan průměrně 0,27 až 1,01 μg/kg tělesné hmotnosti denně. Expozice je nejvyšší mezi 6. a 9. měsícem (1,14 až 1,34 μg/kg). Vyšší obsah byl zjištěn ve výrobcích, které obsahovaly hlavně zeleninu a brambory (40 μg/kg), zatímco ve výrobcích složených především z ovoce nebo z masa bylo jen 4 μg/kg .
Mezi další potraviny, v nichž obsah furanu překročil 100 μg/kg patřily: cereální produkty (nejvíce v topinkách a slaných krekrech), masné výrobky, polévky a omáčky.

EU Food Law, 2009, č. 396, s. 22

Další informace: