Bezpečnost potravin

Monitoring akrylamidu v EU

Vydáno: 3. 6. 2007
Autor: pospisilova

Podle doporučení 2007/331/ES mají členské státy sledovat obsah akrylamidu ve vybraných druzích potravin po dobu 3 let.

Evropská komise vyzvala vydáním doporučení 2007/331/ES (OJ L 123, 12.05.2007, s. 33) členské státy, aby během příštích 3 let monitorovaly hladiny akrylamidu v určitých potravinách. Předpokládá se, že členské státy každoročně k 1. červnu budou posílat výsledky svých vyšetření za uplynulý rok úřadu EFSA, aby se zjistila účinnost dobrovolně provedených opatření pro snížení obsahu akrylamidu. Konfederace CIAA vydala soubor opatření, která mohou využívat její členové pro snížení akrylamidu při výrobě potravin.
Vzorky mají být odebírány buď ve výrobě, nebo pokud je zajištěna dobrá vysledovatelnost, v obchodní síti. Metody testování nejsou předepsány (ale pro porovnatelnost výsledků je nutné, aby mez stanovení (LoQ) byla u kojenecké výživy a chleba nejméně 30 μg/kg (použití vysoce intenzivních iontoměničů), u výrobků z brambor, cereálií, káva a dalších 50 μg/kg.
Doporučení stanovuje počet vzorků, které by měly být analyzovány z jednotlivých výrobkových skupin v každé zemi a vymezuje minimální doplňující informace, které musí být o příslušném výrobku poskytnuty (dále jsou uvedeny některé příklady).
  • Bramborové hranolky prodávané k přímé spotřebě. Odběr vzorků dvakrát ročně (březen, listopad) v malých prodejnách, síti rychlého občerstvení a v restauracích (pokud možno každý rok ve stejných místech). Je třeba zároveň analyzovat původní surovinu, polotovar, a příp. další složky.
  • Bramborové lupínky. Odběr vzorků dvakrát ročně (březen, listopad). Je třeba zároveň analyzovat původní surovinu, polotovar a příp. další složky.
  • Předsmažené bramborové hranolky určené ke kuchyňské přípravě (včetně zmrazených). Odběr vzorků dvakrát ročně (březen, listopad). Vzorky musí být analyzovány bezprostředně po úpravě (pečení, smažení v laboratoři) podle návodu výrobce. Je třeba zároveň analyzovat původní surovinu, polotovar, a příp. další složky a poskytnout návod k použití uvedený na výrobku.
  • Chléb. Typ chleba, obsah vlákniny, druh obilí, kynutý/nekynutý (způsob fermentace), další složky. Vybrané druhy chleba mají reflektovat stravovací zvyklosti každé země.
  • Kojenecká výživa. Uvést složení.
Ačkoli doporučení bylo zveřejněno teprve v květnu 2007, řada členských států již analýzy provádí na základě původního návrhu (Velké Británie, Švédsko).
Ze strany některých států jsou připomínky kvůli neexistenci analytických metod pro určité potraviny, kvůli spektru výrobků, v nichž se akrylamid vyskytuje, kvůli rozdílům obsahu akrylamidu v průběhu sezony a v důsledku počasí, kvůli neřešitelnosti stanovení max. limitu aj.
 
Soubor informací o akrylamidu lze najít na stránkách Centra hygieny potravinových řetězců (SZU – CHPR, Brno), např.