Bezpečnost potravin

„Mokrá“ kuřata a špinavá vejce nebereme, vracíme

Vydáno: 24. 11. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 21.11.2008.

I potraviny živočišného původu z členských zemí EU, které byly veterinárním dozorovým orgánem dotyčné země uvolněny na intrakomunitátní trh, se kontrolují. Samozřejmě vždy v místech určení inspektoři místně příslušné krajské veterinární správy prověří doklady a potvrzení o zdravotní nezávadnosti. Namátkově provedou i kontrolu fyzickou s odebráním vzorků, v případě podezření, či na základě upozornění, popřípadě stížnosti vždy.
 
Jako příklad může sloužit dne 18. 11. Krajskou veterinární správou pro Pardubický kraj vyřešený případ hluboce zmrazených prsních řízků, které obsahovaly nepovolené množství vody – zásilka o hmotnosti 2 592 kg, byla vrácena zpět výrobci do Polska.
 
Veterinární inspektoři KVS pro Pardubický kraj provedli u českého prodejce kontrolu dne 16. 10., a to na základě stížnosti postoupené Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Odebrané vzorky hluboce zmrazeného kuřecího masa vyšetřili ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě s výsledkem, že fyzikálně chemické parametry nevyhovovaly nařízení Komise č. 543/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso. Po dohodě bylo veškeré pozastavené zboží dne 18. 11. vráceno výrobci.
 
Podobný případ lze zmínit ze Středočeského kraje, kde krajská veterinární správa nařídila dne 18. 11. vrátit zpět do země původu 513 000 vajec. Šlo o polského producenta, v zásilce jehož vajec jich bylo více než 50 % znečištěných zejména trusem, popřípadě vyteklým žloutkem. Šlo o prokazatelné nesplnění jakostních ukazatelů.
 
Někdo by možná řekl, že výrobek nebyl zdravotně závadný, „jen“ obsahoval více vody, popřípadě byl špinavý…,  to ale oboje je velký prohřešek, neboť výrobce nedodržel podmínky jakosti stanovené legislativou, v prvním případě nabízel za cenu masa vodu, ve druhém by mohlo dojít ke druhotné kontaminaci. A to si zákazník „nezaslouží“.
 
I na odhalování takovýchto případů nedodržování předpisů se zaměřují orgány státního veterinárního dozoru. A podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, je vhodné, zejména ve výše uvedeném případě ocenit fungující spolupráci se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR