Bezpečnost potravin

Modifikace reziduí aminopyralidu v hovězích ledvinách

Vydáno: 9. 6. 2009
Autor:

Odůvodněné stanovisko EFSA k maximálnímu limitu reziduí aminopyralidu v ledvinách, popř. v trávě.

Nařízení (ES) č. 396/2005 uvádí pravidla pro stanovení maximálních limitů reziduí (MLR) pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu na úrovni Společenství. Článek 6 tohoto nařízení se týká podávání žádostí o stanovení MLR.
Ve shodě s článkem 6(2) nařízení (ES) č. 396/2005 obdržela Velká Británie žádost od společnosti Dow AgroSciences Limited na modifikaci existujícího MLR u aminopyralidu v hovězích ledvinách. Tím, že se aminopyralid používá na pastvinách (trávě), žadatel navrhnul zvýšit existující MLR, který je 0,01 mg/kg (tj. limit kvantitativního analytického stanovení), na 0,3 mg/kg. Ve shodě s článkem 9 nařízení byla EFSA dne 26.9.2008 postoupena hodnotící zpráva navržená Velkou Británií. Dne 4.12.2008 byly identifikovány některé údaje, které bránily EFSA učinit závěry z posuzování rizika pro spotřebitele. Dne 14.5.2009 byly požadované údaje zaslány EFSA v aktualizované hodnotící zprávě. V aktualizované hodnotící zprávě bylo podpůrné použití aminopyralidu pro pastviny modifikováno a následně byl MLR navrhnutý společností snížen na 0,1 mg/kg.
 
Doporučení EFSA z hodnocení je uvedeno v tabulce. Vzhledem k tomu, že bude v budoucnu zapotřebí stanovit MLR i pro krmiva, je prozatímní MLR uveden také pro trávu.
 
Komodita
Existující MLR (mg/kg)
Navrhovaný MLR (mg/kg)
Odůvodnění návrhu
Suma aminopyralidu a jeho konjugátů, vyjádřená jako aminopyralid
Tráva
4
Prozatímní MLR; rezidua aminopyralidu na úrovni MLR nepředstavují riziko pro spotřebitele
Aminopyralid
Hovězí ledviny
0,01*
0,1
Rezidua aminopyralidu na úrovni MLR nepředstavují riziko pro spotřebitele
*) limit analytického kvantitativního stanovení
 
 
Zdroj: EFSA