Bezpečnost potravin

Modifikace existujících MLR pro fludioxonil ve špenátu a mangoldu

Vydáno: 13. 3. 2009
Autor:

Odůvodněné stanovisko EFSA ke zvýšení maximálního limitu reziduí (MLR) pro pesticid fludioxonil.

Portugalsko obdrženo žádost od Iberian Salads Agriculture SA modifikovat existující maximální limit reziduí (MLR) pro fludioxonil ve špenátu a mangoldu. Současná maximální koncentrace reziduí v ES pro fludioxonil v těchto komoditách je stanovena na úrovni meze stanovitelnosti (0,05 mg/kg). Žadatel navrhuje zvýšit MLR na 10 mg/kg extrapolací z hlávkového salátu.
Portugalsko jako členský stát zajišťující posouzení ve shodě s článkem 9 nařízení (ES) č. 396/2005 vypracoval návrh hodnotící zprávy k této problematice a zaslal ji Evropské komisi, která ji 14.1.2009 postoupila EFSA.
Dne 12.3.2009 uveřejnil EFSA zdůvodněné stanovisko, ve kterém uvádí, že pro navrhované použití nejsou zjištěna žádná rizika pro spotřebitele a návrh MLR ve výši 10 mg/kg fludioxonilu ve špenátu a mangoldu lze podpořit.
Zdůvodněné stanovisko EFSA ke změně existujících MLR pro fludioxonil ve špenátu a mangoldu je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA