Bezpečnost potravin

Moderní zemědělství živí svět a šetří životní prostředí

Vydáno: 14. 1. 2009
Autor:

Světové obyvatelstvo roste, zemědělské plochy na osobu klesají. Proto stoupá význam ochrany rostlin a hnojení.

2300 metrů čtverečních – tolik pěstitelské plochy připadá v současné době v průměru na každého obyvatele naší planety. Na této rozloze roste jeho ovoce a zelenina, obiloviny, brambory a cukrovka, krmné rostliny, jimiž živí skot, prasata a kuřata, a vinná réva na výrobu vína nebo sektu, ale také bavlna na džíny a trička a nově také biopaliva jako pohon pro automobily. Obyvatelstvo však dále narůstá – zatímco v roce 2006 dosahoval počet obyvatel naší planety 6,5 miliard, do roku 2030 zde bude žít 8,3 miliard a dostupné pěstitelské plochy poklesnou na 1300 metrů čtverečních na osobu. Jednou z největších výzev budoucnosti je proto zajistit dostatek potravin pro co největší počet obyvatel.
Vyčerpat výnosový potenciál
Ochrana kulturních rostlin proti škůdcům a chorobám musí být v budoucnu ještě dokonalejší. Pouze tak mohou pšenice, rýže, kukuřice a další plodiny vydat veškerý svůj výnosový potenciál. Odborníci vycházejí z toho, že sklizňové ztráty aktuálně dosahují v důsledku zaplevelení nebo napadení škůdci a chorobami zhruba 42 %. Rostliny také přirozeně potřebují dostatek živin – zejména dusíku, fosforu a draslíku. Cílené minerální hnojení může zvýšit výnosy o 50 procent a více. Díky vyšší sklizni na již využívaných plochách se mohou zachovat lesy a jiné přírodní plochy. Produkce CO2 a jiných skleníkových plynů škodících klimatu se omezí na nevyhnutelnou míru. Kdyby se upustilo od aplikace minerálních hnojiv, musely by se pro dosažení srovnatelných výnosů obhospodařovat výrazně větší plochy. To by však znamenalo i podstatně vyšší produkci skleníkových plynů.
Dobrá chuť nebyla ještě nikdy tak výhodná
Ochrana rostlin a hnojení v posledních desetiletích v Německu podstatně přispěly k tomu, že potraviny jsou kvalitnější a současně dostupnější. Jestliže v roce 1950 vydala domácnost na nákup potravin ještě 37 % svých příjmů, v roce 2008 to bylo již 11 %.
Více informací na téma: „Uživit svět, ochránit životní prostředí – pomocí ochrany rostlin a hnojení“ mohou získat návštěvníci Mezinárodního zeleného týdne konajícího se od 16. do 25. ledna 2009 v Berlíně na „Setkání ochrany rostlin a hnojení“ (ErlebnisBauernhof v hale 3.2).