Bezpečnost potravin

Modern Bakery  Moskva –  brána na ruský trh

Vydáno: 24. 3. 2009
Autor: berankova1

Na výstavě Modern Bakery Moskva byl zprovozněn první mezinárodní obchodní portál pro ruský pekařský a cukrářský trh.

Každý Rus nyní ročně zkonzumuje kolem 100 kg chleba a pečiva. Vlivem vzrůstající životní úrovně se však spotřebitelské zvyklosti značně mění. Stoupá poptávka po nutričně cennějších druzích chleba s celozrnným podílem a dále po prvotřídních cukrářských výrobcích a „západních“ variantách snacků, zatímco prodej klasických ruských chlebů („Borodinskij“, „Baton“) stagnuje, či ve velkých městech dokonce klesá. Ruský cukrářský trh je dnes již čtvrtý největší na světě a stále získává na významu. Do roku 2012 se očekává jeho růst o 12 %.
Do modernizace svých výrobních zařízení bude investovat mnoho provozoven, které dnes ještě využívají ruční práci. Podle odhadů znalců odvětví bude proto silně vzrůstat poptávka nejen po pecích, linkách apod., ale také po flexibilně použitelných menších strojích a zařízení.
Zahraničním investorům by mělo vstup na trh usnadnit zprovoznění prvního mezinárodního obchodního portálu pro ruský pekařský a cukrářský trh owpbakery.com (www.owpbakery.com) na výstavě Modern Bakery v Moskvě, která se konala ve dnech 13. až 16. října 2008.
Portál mimo jiné dodá informace o ruském trhu, zvláštnostech ruského celního práva, logistice a certifikaci a o ruských obchodních zvyklostech. Naopak provozovatelé ruských pekáren a cukráren, supermarketů a gastronomických provozoven získají ucelený přehled o zahraničních produktech a výrobních podnicích.

Pekař cukrář, XVIII, 2008, č.11, s.26