Bezpečnost potravin

Množství beta-kasomorfinu vzniklého trávením mléčných výrobků

Vydáno: 1. 2. 2010
Autor:

Při testování různých mléčných výrobků po simulovaném trávení in vitro nebyla vůbec zjištěna přítomnost BCM5, ale ve všech výrobcích byl nalezen BCM7 vzniklý hlavně působením proteinázy při trávení.

Kasomorfiny jsou peptidy vznikající při trávení mléčných bílkovin, kolem nichž se vede diskuse o jejich možném vlivu na vznik autismu a poruch komunikace, diabetu typu 1, kardiovaskulárních onemocnění, příp. syndromu náhlého úmrtí kojence.

Vědci University Mailand vyšetřovali mléčné produkty z hlediska obsahu beta-kasomorfinu 5 (BCM5) a beta-kasomorfinu 7 (BCM7) po simulovaném trávení in vitro. K testování bylo použito 10 druhů sýrů (i v různém stupni zralosti), 4 vzorky různě tepelně ošetřeného mléka, 2 jogurty, 4  fermentovaná mléka s probiotiky, 7 kojeneckých výživ a 4 sušené mléčné produkty).

BCM5 nebyl zjištěn ani po simulovaném trávení v žádném ze zkoušených výrobků, zatímco BCM7 byl ve všech výrobcích s výjimkou některých sýrů. Při technologickém procesu zřejmě vzniká BCM7 z kaseinu během proteolýzy při výrobě/zrání sýrů. Hlavní podíl však vzniká působením proteinázy v trávicím traktu.

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 1205, 2009, č. 12, s. 781

Objednávka kopie článku

Předcházející informace:

EFSA posoudil beta-kasein A1

Peptidy nesouvisejí s autismem a srdečními chorobami

Potenciální vliv β-kasomorfinů a příbuzných peptidů na zdraví