Bezpečnost potravin

Mléčné peptidy se schopností snižovat vysoký krevní tlak

Vydáno: 2. 6. 2010
Autor:

Přehled výrobků na trhu s obsahem tzv. ACE inhibitorů.

Předmětem velkého zájmu vědců jsou v současné době peptidy získané z mléčných bílkovin, které mají schopnost inhibovat enzym zajišťující konverzi angiotenzinu I na angiotenzin II (tzv. ACE inhibitory). Uvádí se, že ACE inhibitory aplikované orálně dokáží u osob s hypertenzí snižovat krevní tlak.
Na trhu je již k dispozici řada mléčných výrobků obohacených o ACE inhibitory, viz tabulka.
 
Název výrobku
Výrobce
Calpis®
Calpis Co., Japonsko
Evolus®
Valio, Finsko
Danaten®
Danone, Francie
BioZate®
Davisco, USA
C12 peptide®
DMV International, Nizozemí
Ameal S®
Calpis Co., Japonsko
Casein DP®
Kanebo Ltd., Japonsko
 
V časopise Critical Reviews in Food Science and Nutrition byl uveřejněn pod názvem “Milk Protein Peptides With Angiotensin I-Converting Enzyme Inhibitory (ACEI) Activity”, který je přehledem hlavních výzkumných aktivit zaměřených na izolaci, identifikaci a aplikaci bioaktivních mléčných peptidů s ACEI aktivitou. Součástí práce jsou výsledky studií, které byly provedeny in vitro, na zvířatech a lidech (klinické studie na pacientech s hypertenzí).
 
Zdroj: Critical Reviews in Food Science and Nutrition 50, 2010, č. 5, s. 390–402