Bezpečnost potravin

Mise FVO do USA: kontrola aflatoxinů v mandlích

Vydáno: 21. 5. 2009
Autor:

Evropská komise uveřejnila zprávu o výsledku mise FVO (11.–16.1.2009) do USA.

Evropská komise uveřejnila závěrečnou zprávu Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO), který provedl ve dnech 11.–16. ledna 2009 návštěvu USA s cílem prověřit, jak funguje systém kontroly kontaminace mandlí určených pro export do EU aflatoxiny. FVO dále zjišťoval, jak je plněno pět doporučení, která FVO vydal na základě své mise do USA v roce 2006.
 
Ústředním kompetentním orgánem v USA je USDA (United States Department of Agriculture, Ministerstvo zemědělství USA). Většinu kontrol mandlí zajišťuje Almond Board of California (ABC).
Kompetentní autority provádějí výzkum týkající se tvorby a regulace aflatoxinů a na jeho základě se aktualizují pravidla správné zemědělské a výrobní praxe (GAP/GMP). ABC inicioval po misi FVO v roce 2006 vytvoření certifikačního systému VASP (Voluntary Aflatoxin Sampling Programme) a jeho elektronickou verzi. Podle ABC se všichni, co exportují do EU, přihlásili do tohoto programu. Mise FVO pozitivně hodnotila fungování VASP, některé nedostatky zjistila v práci laboratoří a zejména ve schvalovacím systému USDA, který poskytuje neodpovídající garance laboratořím.
FVO ve zprávě konstatuje, že na tři doporučení z roku 2006 bylo uspokojivě reagováno, zbývající dvě doporučení týkající se laboratorních standardů vyžadují řešení.
Ke značnému zlepšení došlo u průmyslu. VASP systém funguje účinně bez ohledu na účinnost kritérií v laboratořích. Závěrečná zpráva FVO je v příloze.
 
Příloha: FVO: Aflatoxin Contamination – Almonds (pdf, 817 kB, 26 stran)
 
 
databázi FVO lze vyhledávat závěrečné zprávy z misí FVO do jednotlivých zemí.