Bezpečnost potravin

Mise FVO do Thajska

Vydáno: 13. 7. 2010
Autor:

Zaměřená na kontrolu mikrobiologické kontaminace čerstvých bylin a koření a reziduí pesticidů v ovoci a zelenině.

Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti Evropské komise (FVO) podnikl ve dnech 3.–11.3.2010 misi do Thajska. Cílem mise bylo zjistit, zda kompetentní autority v Thajsku přijaly nápravná opatření k nedostatkům, které FVO zjistil v Thajsku v roce 2007 a 2008. Uvedené mise se zabývaly posouzením zavedených kontrolních systémů zaměřených na prevenci mikrobiologické kontaminace čerstvých bylin a koření a rezidua pesticidů v čerstvém ovoci a zelenině, tj. produkce určené pro export do EU. Tato produkce z Thajska bývá předmětem hlášení v systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).
Mise konstatovala, že od posledních návštěv došlo k určitému zlepšení. Současný kontrolní systém však nedokáže reagovat odpovídajícím způsobem na notifikace z EU RASFF. Ačkoliv se zvýšil počet společností certifikovaných podle zásad HACCP, ne všechny zásady HACCP jsou implementovány. Kontrolní laboratoře provádějí analýzy jen malé části pesticidů z celkového počtu autorizovaných pesticidů a neprovádějí se analýzy pesticidů detektovaných v EU a hlášených prostřednictvím systému RASFF, zejména fungicidů.
FVO došel k závěru, že současný kontrolní systém v Thajsku nedokáže uspokojivě garantovat, aby potraviny rostlinného původu exportované do EU splňovaly standardy EU pro rezidua pesticidů a mikrobiálních kontaminantů. Zpráva FVO je v příloze.