Bezpečnost potravin

Mírný pokles počtu porážených jatečných zvířat

Vydáno: 2. 2. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 30.1.2009.

Při pohledu na přehled počtu prohlídek jatečných zvířat za rok 2007 a rok 2008 sice došlo k poklesu, ale s ohledem na celkové množství není pokles tak významný. Záleží však na tom, zda půjde o setrvalý trend.
 
Zajímavý je však vývoj, například od roku 1994 vzrůstaly počty porážených krůt ze 770 625 kusů na množství kolem dvou milionů v letech 2001 až 2003. Poté docházelo k poklesu až na loňských 283 655 kusů. Naopak od roku 1994 vrůstají porážky vodní drůbeže, tedy kachen a hus. V roce 1994 to bylo 1 879 475 kusů, v loňském roce pak 3 111 158 kusů.
 
K mírnému poklesu proti předchozím létům došlo u porážek jatečných kuřat, v roce 2008 celkem 130 294 615 kusů a v roce 2007 to bylo 135 121 814 kusů (v roce 2006 to bylo 141 452 119 kusů).
 
Mírně klesají porážky prasat, v roce 1994 celkem 4 431 560 kusů, v roce 2008 to bylo 3 671 779 kusů, přičemž v roce 2007 to bylo 3 955 887 kusů. Skotu se poráží podstatně méně, krav za poslední léta přes 120 tisíc ročně, jalovic okolo 25 tisíc a dospělého skotu (býků) něco přes 130 tisíc, přesně v roce 2008 to bylo 132 713, téměř stejně jako v roce 2007.
 
Lze říci, že chov hospodářských zvířat, tzv. živočišná výroba, přes různé pesimistické prognózy nezaznamenává takový propad. Vyplývá to i z celkových čísel. V roce 2007 bylo u nás poraženo celkem 147 057 094 kusů jatečných zvířat, v roce 2008 pak 142 406 656 kusů. Největší pokles byl tedy asi v chovech brojlerů, zhruba o 4 miliony (pokles ze 135 na 130 milionů) a u prasat, pokles o zhruba 300 tisíc.
 
Určitě je tedy možné potvrdit, že není ohroženo zásobování masem, a že inspektoři krajských veterinárních správ, kteří provádějí prohlídky jatečných zvířat, budou „mít práci“ i nadále.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.  

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR