Bezpečnost potravin

Ministr Šebesta na Zlínsku navštívil ekologické zemědělce

Vydáno: 4. 9. 2009
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 4.9.2009.

Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes v rámci své pracovní cesty monitoroval podmínky ekozemědělců na Zlínsku. Také v tomto regionu dochází k viditelnému rozvoji ekologického zemědělství, počet ekozemědělců zde stoupl na 281 a výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství zahrnuje 29 067 ha. Ministr navštívil ekofarmu Agrofyto Lidečko, kde se seznamoval především s produkcí biomléka.
 
„Z celkové výměry 29 067 hektarů ekologické půdy ve Zlínském kraji představují trvalé travní porosty 25 056 hektarů, orná půda 3 498 hektarů a sady 513 hektarů. Podíl zemědělské půdy v ekologickém zemědělství ve Zlínském kraji je pod celorepublikovým průměrem a činí 8,25%. Počet výrobců biopotravin v tomto regionu dosáhl 28“, uvedl ministr Šebesta.
 
V rámci diskuse s místními zemědělci a zpracovateli hovořil ministr zemědělství o výrobě biomléka v souvislosti s kritickou situací v mlékárenském sektoru a také vysvětloval nové standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (tzv. GAEC). Standardy, které jsou zaměřeny na ochranu půdy, ochranu vody a ochranu krajiny a biodiverzity, přináší nejvýznamnější změny v oblasti zpřísnění hospodaření na svažitých pozemcích kvůli silné půdní erozi a ochranu organické hmoty v půdě.
 
Ministerstvo zemědělství je jedním ze sponzorů mezinárodního projektu Ekozemědělci přírodě, který realizuje společnost Bioinstitut o.p.s. Cílem projektu je podpora ekologického zemědělství jako důležitého předpokladu zachování rozmanitosti venkovské krajiny. Je vytvářena síť ekologických modelových podniků v různých regionech. Jejím členem je také zmíněná farma Agrofyto. Česká republika se na projektu podílí spolu s Rakouskem a Švýcarskem už od roku 2007.
„Ministerstvo zemědělství přispívá na projekt Ekozemědělci přírodě částkou 360 tisíc korun ročně, celkem tedy přes jeden milion korun v letech 2008-2010“, zhodnotil finanční pokrytí ministr zemědělství.
 
Ekofarma Agrofyto Lidečko vlastní nebo má v pronájmu celkem 850 hektarů, z toho 160 ha orné půdy, zbytek louky a pastviny. Hlavní činností je produkce biomléka, které jako výhradní dodavatelé dodává do mlékárny Valašské Meziříčí.