Bezpečnost potravin

Ministr Gandalovič na Světovém dnu vody

Vydáno: 20. 3. 2009
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 19.3.2009.

Po sedmnácté se letos tradičně scházejí odborníci na vodní hospodářství na setkání v rámci oslav Světového dne vody. Letošní ročník Světového dne vody, na kterém vystoupil ministr zemědělství Petr Gandalovič, má jako své hlavní téma „Voda bez hranic“. Setkání vodohospodářů v rámci oslav Světového dne vody je vždy příležitostí ke shrnutí aktuálního dění v oboru a nastínění dalšího vývoje. 
 
Rok 2008 a začátek roku 2009 byl z hlediska povodní příznivý, Českou republiku nepostihly významné povodně, i když v minulých týdnech povodně hrozily. „MZe se problematice intenzivně věnuje a program Prevence před povodněmi II běží velmi dobře,“ řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič a dodal: „Začneme využívat i loňskou novelu vodního zákona, která umožňuje zadržovat vodu při povodních v rozlivech a poldrech.“ Na protipovodňovou ochranu má MZe připraveno do roku 2013 celkem zhruba 14 miliard korun. 
 
Souběžně s programem Prevence před povodněmi II spravuje MZe i programy zaměřené například na odbahnění a rekonstrukce rybníků, program podpory funkčnosti vodních děl, odstraňování povodňových škod na tocích a další, které bojují proti povodním a zvyšují ochranu obyvatel před povodněmi. 
 
„Vodní hospodářství nejsou pouze povodně a ochrana před nimi,“ připomněl ministr Gandalovič. „Rozbíháme program směřující na vodovody a kanalizace. Musíme naplnit požadavky směrnice o čištění městských odpadních vod.“ V programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II bude připraveno celkem přes 9 miliard korun a jeho start lze očekávat v příštích měsících. Vláda i Poslanecká sněmovna již schválily úvěr ve výši 3 miliard korun od Evropské investiční banky, tyto zdroje spolu se zdroji národními tvoří celý program. 
 
V rámci oslav Světového dne vody tradičně probíhá výtvarná a literární soutěž pro žáky základních škol. Nejlepší mladí výtvarníci a spisovatelé jsou pak odměněni věcnými cenami a je pro ně uspořádán den plný překvapení.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe