Bezpečnost potravin

Ministr Gandalovič jednal se svým saským protějškem Rolandem Wöllerem

Vydáno: 31. 3. 2008
Autor:

Tisková zpráva MZe ČR ze dne 28.3.2008.

Možnosti spolupráce v oblasti vodního a lesního hospodářství mezi ČR a Spolkovou zemí Sasko řešili český ministr zemědělství Petr Gandalovič a saský ministr zemědělství a životního prostředí Roland Wöller. Debata se týkala nejen společných projektů v péči o kvalitu vody, ale třeba i přeshraniční povodňové ochrany, dále partnerství zemědělských univerzit nebo spolupráce na velkoplošných melioračních opatřeních v Krušných Horách. Oba ministři sdílejí obavy ze stanovení horní hranice přímých plateb a progresivního krácení plateb vázaného na velikost farem, tak jak ho představila EK v rámci prověrky funkčnosti Společné zemědělské politiky. K tomuto bodu chtějí vést další pracovní jednání a odborné semináře. Dnešní jednání na ministerstvu zemědělství navázalo na setkání uskutečněné na veletrhu Grüne Woche letos v lednu.
 
„Společně se Slovenskem, Lotyšskem, Maďarskem, Rumunskem a právě Německem jsme podepsali memorandum vyjadřující obavy ohledně navrženého zastropování přímých plateb a progresivního krácení plateb a z negativního dopadu, který může mít pouze na některé členské státy. Opakovaně zdůrazňujeme, že taková opatření mohou ohrozit konkurenceschopnost v těchto zemích,“ připomněl ministr Gandalovič.
 
„Tak jako Česká republika, i Německo nesouhlasí s tím, aby se degrese prováděly v závislosti na velikosti farem, protože struktura našich zemědělských podniků je podobná, jako vaše,“ uvedl saský ministr Wöller. „Ačkoliv dvě spolkové země – Bavorsko a Bádensko-Würternbersko – mají strukturu jinou, podařilo se mi přesvědčit kolegy, aby se solidárně připojily k většině spolkových zemí. Díky tomu jsme mohli naši pozici v Bruselu hájit mnohem efektivněji. A také vám, pane ministře, děkuji za vaše výrazné nasazení na  evropské úrovni,“ dodal Wöller. Podle posledních informací EK připravuje řešení, které by mělo být svým způsobem kompromisem zachovávajícím alespoň finanční prostředky v tzv. národních obálkách. Jednotlivým členským státům by měla být ponechána značná míra svobody v rozhodování, jak s těmito prostředky naloží.
 
Diskuze se dále dotkla i aktuálního problému varroázy: Podle ministra Wöllera jsou včely po dobytku druhým nejvýznamnějším hospodářským zvířetem v Sasku. Kromě obecných problémů jako snižování stavu včelstev a stárnutí včelařů se aktuálně i tato spolková země potýká s hrozbou varroázy a očekává pokles včelstev až o 30 %. „O kompenzacích ale neuvažujeme, finanční prostředky vkládáme spíš do šlechtění odolnějších včelstev a vývoje očkovacích látek,“ uvedl ministr Wöller a nabídl spolupráci se saskými odborníky.
 
Petr Vorlíček,  tiskový mluvčí MZe