Bezpečnost potravin

Ministr Gandalovič informoval vládu o kvalitě pitné vody a lesním hospodářství

Vydáno: 10. 7. 2008
Autor:

Tisková zpráva MZe ČR ze dne 9.7.2008.

Ministerstvo zemědělství připravuje každoročně pro vládu zprávu o lesním hospodářství a každý sudý rok ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví zprávu o stavu zásobování pitnou vodou a její jakosti. Oba materiály shrnují podstatné ukazatele v těchto oborech.
 
Ze zprávy o zásobování pitnou vodou vyplývá, že situace se dlouhodobě zlepšuje. V současnosti je na vodovodní síť napojeno celkem 92,3 % obyvatel, spotřeba vody je nyní 98,5 litru vody na osobu za den. Z tohoto údaje vyplývá, že ČR patří k zemím s nižší spotřebou vody. Například ztráty ve vodovodní síti se daří soustavně snižovat, oproti roku 2005 se podařilo ztráty snížit o 2,3 %, což představuje úsporu zhruba 2000 litrů na obyvatele za rok. „V kvalitě vody i v procentu domácností napojených na vodovodní síť jsme na úrovni nejvyspělejších zemí světa,“ řekl ministr Gandalovič.
 
Zpráva o lesním hospodářství je předkládána každý rok, v současnosti po čtrnácté. V roce 2007 se do lesního hospodářství promítla kalamita způsobená orkánem Kyrill, která zasáhla velmi výrazně do hospodaření prakticky všech subjektů v lesnickém sektoru. I přes nepříznivé jevy pokračovalo v loňském roce zalesňování zemědělsky nevyužívaných pozemků, a to v objemu 2 000 ha. Zároveň je kladen velký důraz na objemy těžby, dlouhodobě je těžba nižší než přírůst, a tak se rozloha lesů v ČR dlouhodobě zvětšuje. Navýšení objemu těžby dřeva za rok 2007 činilo 830 tis. m3. Celkem bylo vytěženo 18,5 mil. m3 surového dříví. Důvodem této rekordní výše těžby dřeva byla především likvidace následků větrného orkánu Kyrill z ledna 2007.
 
V rámci péče o lesy poškozené imisemi bylo v roce 2007 povápněno celkem 2345 ha lesa. Vápnění výrazně napomáhá obnově lesů a snížení kyselosti půdy v postižených oblastech. Díky dlouhodobému sledování účinku vápnění vzniká v ČR obsáhlý soubor údajů, který je v rámci Evropy a možná i světově ojedinělý.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe