Bezpečnost potravin

Ministr Fuksa dnes v Českých Budějovicích zahájil výstavu Země živitelka

Vydáno: 26. 8. 2010
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 26.8.2010.

Ministr zemědělství Ivan Fuksa se dnes spolu s prezidentem České republiky Václavem Klausem zúčastnil zahájení 37. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka. Při té příležitosti slavnostně propůjčil zástupcům sedmi výrobců potravin certifikáty národní značky KLASA a také ocenil mladé vědecké pracovníky a nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2010.
 
Ministr vyzval ve svém proslovu zemědělskou veřejnost, aby se aktivněji zapojila do diskuse o definici českého zájmu v rámci Společné zemědělské politiky EU. „Budu v Bruselu ze všech sil bojovat za vaše zájmy, musíte nám ale říci, jaké jsou. Překvapivě se setkávám s názorem, že bychom měli všechny dotace zrušit. Dotacemi ale stát zemědělce platí za ochranu krajiny a péči o ni, za dodržování pravidel řádné péče i za dodržování vysokých standardů kvality a bezpečnosti potravin. Těmito argumenty se mi vždy daří systém dotací do jisté míry obhájit. Očekávám však, že i vy budete uvažovat tímto způsobem,“ apeloval na zemědělce ministr Fuksa.
 
Ministr Fuksa zmínil rovněž své osobní priority, za které považuje řešení pozemkových úprav a dokončení restitucí. „Pozemkové úpravy postupují tak pomalu i proto, že je mimořádně obtížné domluvit se s jednotlivými vlastníky pozemků, a to zejména na společných zařízeních. Na neochotě vlastníků vázne i řada větších staveb protipovodňové ochrany. A co se týče majetkového vyrovnání, je ostuda, že ještě 20 let po listopadu 1989 nemají všichni vlastníci přístup k půdě svých předků.“ Ministr také připomenul zemědělcům své tažení proti zbytečné byrokracii, které může ve výsledku ušetřit nemalé peníze i pomoci posílit konkurenceschopnost českého zemědělství. „Osobně se postarám, aby se k vám úředníci chovali slušně a přátelsky a chtěli po vás jen nezbytně nutné papíry. Hned první týden na ministerstvu jsem dal antibyrokratické komisi jasné zadání. Minulý týden jsem osobním dopisem vyzval ke vstřícnosti všechny pozemkové úřady a SZIF.“
 
Přítomným účastníkům ministr dále slíbil, že udělá vše pro to, aby se české potraviny dostaly ke svým zákazníkům. „Již jsem zahájil podporu regionálních potravin. Chci zrušit bariéry ztěžující zřizování farmářských trhů. Těmito způsoby i pomocí při zavádění nových technologií budu podporovat zvýšení současného podílu tuzemských potravin na našem trhu a vaší konkurenceschopnosti.“ Ministr po svém proslovu propůjčil osmnácti novým výrobkům od sedmi producentů, které přesvědčily spotřebitele v ČR o své nadstandardní kvalitě, logo KLASA. Ode dneška je takto certifikovaných produktů 1312 od 224 výrobců (více na www.szif.cz). Ministr předal rovněž ocenění mladým vědeckým pracovníkům Ing. Filipu Jančíkovi, Ph.D., MVDr. Editě Jeklové, Ph.D a Mgr. Pavlíně Šimečkové. Za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje byli ministrem zemědělství oceněni doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc., doc.Ing.Ivana Knížková, CSc. a Ing. Jiří Souček, Ph.D.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe