Bezpečnost potravin

Ministerstvo zemědělství vybralo poradce pro transformaci Budvaru

Vydáno: 10. 3. 2008
Autor:

Tisková zpráva MZe ČR ze dne 10. 3. 2008.

Poradcem ministerstva zemědělství pro transformaci národního podniku Budějovický Budvar na akciovou společnost bude sdružení firem pod vedením Advokátní kanceláře Kříž a Bělina. Na základě doporučení hodnotící komise o tom rozhodlo vedení ministerstva zemědělství (MZe) a Budvaru.
 
Výběr partnera pro poradenský servis zcela vycházel z doporučení pětičlenné komise složené ze zástupců ministerstva zemědělství, Budvaru a Advokátní kanceláře Kindl & partneři, která byla zastupujícím subjektem ministerstva pro přijímání nabídek a písemných dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci. Jsem přesvědčen, že jsme našli solidního partnera, který bude schopen kvalitu i dohodnuté termíny garantovat“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Předmětem veřejné zakázky jsou podle jeho slov finanční, daňové a právní služby. Cílem je nalézt optimální postup transformace Budějovického Budvaru z hlediska ekonomického a právního a následná implementace zvoleného postupu transformace národního podniku na akciovou společnost bez přerušení právní kontinuity, nejlépe formou zvláštního zákona.
 
Posuzována byla nejen ekonomická výhodnost předložených nabídek, ale zejména odborná úroveň a komplexnost navrhovaného postupu transformace, výše nabídkové ceny a přístup k realizaci zakázky a organizační a smluvní zajištění,“ zdůraznil ministr s tím, že celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřesáhne 12.500.000,- Kč bez DPH.
 
Při posuzování podaných nabídek na postup transformace byly podle ministra Gandaloviče hlavními kritérii zachování právní kontinuity mezi národním podnikem a akciovou společností, kompatibilita s českým a evropským právem a řešení přechodu duševního vlastnictví, včetně ochranných známek a ostatních práv a označení, a to i s ohledem na probíhající národní a mezinárodní spory v této oblasti.
 
Do soutěže na poradenské služby se v prosinci loňského roku přihlásili celkem tři uchazeči. Výzva k veřejné zakázce byla v souladu se zákonem od poloviny října zveřejněna na webových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz a centrální adrese informačního systému o veřejných zakázkách www.isvzus.cz.
Účastníci soutěže mohou proti rozhodnutí do patnácti dnů od jeho doručení podat námitky.
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe ČR