Bezpečnost potravin

Ministerstvo zemědělství propůjčuje logo KLASA oprávněně

Vydáno: 16. 4. 2010
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 16.4.2010.

Ministerstvo zemědělství nabylo práva k logu kvalitních potravin KLASA od reklamní agentury NOESIS Advertising s.r.o. na základě řádné smlouvy o dílo. Ministerstvo zemědělství popírá, že by nějaký jiný subjekt měl výhradní práva užívat logo KLASA a zváží právní kroky proti tomu, kdo si bude činit neoprávněný nárok na užívání a propůjčování loga.
 
Ministerstvo zemědělství zásadně popírá, že společnost ŠTROB ŠIRC & SLOVÁK, s.r.o., případně jiné osoby či firmy, jsou výhradním subjektem oprávněným užívat a udělovat souhlas s dalším užitím loga KLASA. 
 
Ministerstvo zemědělství prohlašuje, že nabylo práva k logu KLASA od svého dodavatele společnosti NOESIS Advertising s.r.o. na základě řádné smlouvy o dílo. Veškerá práva firma NOESIS Advertising s.r.o. poskytla ministerstvu zemědělství řádně. Zároveň MZe považuje požadavky společnosti ŠTROB ŠIRC & SLOVÁK, s.r.o. vznesené jejím právním zástupcem směrem k výrobcům potravin za neopodstatněné.
 
Ministerstvo zemědělství zváží podniknutí příslušných právních kroků vůči  fyzické či právnické osobě, která si bude i nadále činit neoprávněné nároky na užívání loga KLASA nebo pokud bude tento subjekt či subjekty i nadále zpochybňovat tato práva ze strany ministerstva nebo výrobců potravin, které toto logo užívají.
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe