Bezpečnost potravin

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělských a potravinářských informací vyhlašují VI. kolo akreditačního řízení pro privátní poradce.

Vydáno: 4. 3. 2008
Autor:

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělských a potravinářských informací vyhlašují VI. kolo akreditačního řízení pro privátní poradce, kteří se chtějí zapojit do poradenského systému Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělských a potravinářských informací vyhlašují VI. kolo akreditačního řízení pro privátní poradce, kteří se chtějí zapojit do poradenského systému Ministerstva zemědělství. Příjem přihlášek v termínu od 5. března 2008 do 28. března 2008. Přihlášky zasílejte poštou na adresu: ÚZPI, Odbor vzdělávání a poradenství, Slezská 7, 120 56  Praha 2 (s datem razítka pošty nejpozději 28.3. 2008) nebo můžete doručit osobně, do stanoveného data, na výše uvedenou adresu, k rukám Ing. Jitky Drozdové, č. dveří 122. Podrobnější informace o akreditačním řízení, formulář přihlášky  a povinné přílohy jsou k dispozici na adrese www.agroporadenstvi.cz, v Navigaci – Poradenství v ČR – Akreditace Poradců. Počet účastníků kurzu je limitován.
Na obálce vyznačte Heslo:  „Akreditace“.
Informace o zařazení do akreditačního řízení bude uchazečům zaslána e-mailem do 4. dubna 2008.

Pozn.: Aktuální informace k VI. kolu akreditace budou průběžně zveřejňovány na: www.agroporadenstvi.cz/ v Navigaci – Poradenství v ČR – Akreditace Poradců.

ÚZPI Praha, Správce registru