Bezpečnost potravin

Mikrořasy – nevyčerpatelný zdroj bioaktivních látek

Vydáno: 4. 11. 2009
Autor:

Výtah ze souhrnné studie o složení a fyziologických účincích řas, která byla zpracována výzkumníky madridské univerzity.

Známou skutečností je, že řasy jsou zdrojem celé řady bioaktivních látek, a jsou využívány budě přímou konzumací řas jako součásti pokrmů, nebo z nich  mohou být funkční složky extrahovány a jakožto přírodní přidávány do jiných potravin. Existuje nesmírně široké spektrum těchto organismů, a jejich složení a účinky jsou předmětem četných studií a analýz. Pracovníci univerzity v Madridu zpracovali literární studii shrnující poznatky o řasách ze 160 literárních zdrojů.

 

Přehled účinků bioaktivních látek obsažených v řasách

Bioaktivní látka

Fyziologický účinek

Karotenoidy

 

beta-karoten, lutein, violaxanthin

antioxidační

astaxanthin, kanthaxanthin

antioxidační, imunomodulační

Mastné kyseliny

 

kyselina ikosapentaenová (EPA), dokosahexaenová (DHA), palmitoolejová

snížení rizika určitých srdečních onemocnění

kyselina olejová

antioxidační

kyselina linolenová, palmitová

antimikrobiální

Bílkoviny

 

phycobiliproteiny (fotosyntetické pigmenty kovalentně vázané na rozpustné bílkoviny)

imunomodulační, antikancerogenní, hepatoprotektivní (ochrana jater), protizánětlivý, antioxidační 

Polysacharidy

 

sulfatované polysacharidy (např. fukoidan z hnědých řas)

antivirový, protinádorový, antilipidemický, omezijící krvácení

nerozpustná vláknina

snižování LDL- a celkového cholesterolu

Vitaminy

 

tokoferol (vitamin E)

antioxidační

Fenoly

 

deriváty kyseliny benzoové, hydroxybenzaldehyd, kyselina skořicová a její deriváty

antioxidační

Těkavé látky

 

neophytadien, fytol …

antioxidační

 

Bioaktivní látky se získávají následujícími extrakčními postupy:

–         superkritická kapalinová extrakce
–         vysokotlaká kapalinová extrakce
–         extrakce kapaliny kapalinou
–         použití ultrazvuku
–         extrakce pevné fáze.


Spirulina platensis je mořská řasa (rostoucí ve slaných vodách) patřící mezi kyanobakterie (modrozelené řasy), která je v určitých oblastech tradiční součástí stravy. Obsahuje až 70 % bílkovin v sušině, všechny aminokyseliny jsou dobře využitelné. Z hlediska příznivých účinků je třeba zdůraznit fykobiliproteiny, které mají kvůli své funkci ve fotosyntéze uplatnění jako terapeutický prostředek při rakovině a leukémii. Významnými složkami jsou i chlorofyly, karotenoidy a deriváty kyseliny benzoové, hydroxybenzaldehyd, kyselina skořicová. Některé nepolární extrakty ze spiruliny vykazují antimikrobiální účinek proti bakteriím, kvasinkám i plísním.

Dunaliellas salina je jednobuněčná zelená řasa, která patří k nejvýznamnějším zdrojům beta-karotenu (jeho podíl činí až 14 % sušiny). Vedle toho jsou obsaženy i další karotenoidy jako xantofyl. K jejich získání se většinou používá superkritická extrakce oxidem uhličitým. Významné jsou i antibakteriální těkavé látky (beta-cyklocitral, beta-lonon) a mastné kyseliny (palmitová, linolenová a olejová). Bílkoviny tvoří asi 50 % sušiny a vyznačují se nízkým obsahem systeinu, tyrosinu, methioninu a tryptofanu. 30 – 40 % sušiny tvoří mono-, di- a poly-sacharidy.

Chlorella spp. je rod jednobuněčných zelených řas obsahujících v chloroplastech fotosynteticky fungující chlorofyly (a a b). Vedle toho obsahují řadu dalších fyziologicky účinných látek. Enzymaticky vyrobený bílkovinný hydrolyzát se vyznačuje antitumorálním, hepatoprotektivním, antioxidačním, antibakteriálním a imunostimulačním efektem. Přečištěné peptidy získané ze zbytku po extrakci mohou přispívat k ochraně před důsledky oxidačního (arteriosklerózam srdeční choroby, rakovina). Je popsán i účinek nestravitelné frakce na snížení cholesterolu. V těchto řasách byly zjištěny lapače volných radikálů jako lutein, karoten, kyselina askorbová či tokoferol. Je popsán účinek karotenových extraktů proti rakovinovým buňkám způsobujícím proliferaci střev.

Hematococcus pluvialis je jednobuněčná zelená řasa rostoucí ve sladkých vodách, která však může mít červenou barvu vzhledem k vysokému obsahu karotenoidů, které překrývají přítomné chlorofyly. Karotenoid astaxantin (antioxidant, jehož účinnost závisí na míře esterifikace mastných kyselin) vytvářený řasou při stresových podmínkách (v množství až 2 – 3 % v sušině) chrání řasu a její pigmentové bílkovinné komplexy před poškozením světlem. Tyto pigmentové komplexy jsou užitečné vzhledem k antioxidačnímu a imunomodulačnímu účinku a působení vzniku rakoviny.

Porphyridium spp. je jednobuněčná červená řasa vyskytující se na vlhkých stinných místech. Důležitou složkou je červené barvivo fykoerytrin, který údajně příznivě působí na imunitní systém a  proti rakovině. Kromě toho je to barvivo hojně využívané v potravinářství, farmacii i kosmetice. Obsah tuků jev těchto řasách poměrně nízký, ale vyskytují se v nich nenasycené mastné kyseliny jako palmitová, arachidonová linolenová a EPA, které mohou snižovat riziko arteriosklerózy, srdečních chorob, degenerativních nervových chorob (jako roztroušená skleróza). Dále byly zjištěny i sulfatované polysacharidy, které vykazují účinek proti virům herpes.


(Originální práce byla publikována s názvem  Innovative natural functional ingredients from microalgae” v J. Agric. Food Chem., 57, 2009, č. 16, s. 7159-7170).


Dtsch. Lebensm. Rdsch., 105, 2009, č. 10, s. 619-621

Další informace:

Foodtoday: Mořské řasy a jejich výživná hodnota
Valoušková (Univ. T. Bati ve Zlíně): Mořské a suchozemské řasy jako významný zdroj
důležitých komponent lidské stravy