Bezpečnost potravin

Mikroorganismy se zdravotním prospěchem

Vydáno: 17. 3. 2008
Autor:

Konference TNO, která se uskuteční ve dnech 29.–30. května v Amsterodamu (Nizozemí).

Ukázalo se, že mikroflóra v trávicím traktu člověka i zvířat je důležitá z hlediska zdraví i chorob. Zcela zřetelně se prokázalo, že endogenní mikroflóra má vliv na zánětlivá onemocnění jako je vředovitá kolitida (zánět tlustého střeva) a Crohnova choroba. Předpokládá se i vliv na rakovinu tlustého střeva, obezitu a autismus.
Během posledních několika desetiletí se ukázal prospěch probiotik v různých oblastech, např. u alergie, při likvidaci patogenů formou soutěžení mikroorganismů, při snížení doby neschopnosti v souvislosti s chřipkou nebo stresem v práci. Probiotika a prebiotika se používají v kojenecké výživě k přímému rozvoji endogenní mikroflóry. Prospěšné mikroorganismy uplatňují svůj prospěch prostřednictvím iterakce s imunitním systémem mukózy. V poslední době byla zveřejněna řada hypotéz o možných mechanismech působení prospěšných mikroorganismů. Rovněž se široce studuje úloha prebiotik v nasměrování složení a aktivity endogenních mikroorganismů.
Ve dnech 29.–30. května 2008 se uskuteční v Amsterodamu (Nizozemí) konference a to pod názvem “TNO Beneficial Microbes Conference”. Na uvedené konferenci budou prezentovány nejnovější výsledky výzkumu zaměřeného na objasňování mechanismů pozitivních účinků probiotik na zdraví a dále vlivů endogenní mikroflóry na zdraví a nemoci. Pozornost bude věnována novým metodám ve výzkumu, mezi nimi i zavádění tzv. “-omics” technologie a dále vývoji výrobků (potravin a krmiv) s využitím prospěšných mikroorganismů. Konference bude příležitostí k navázání spolupráce mezi vědeckou sférou a průmyslovým sektorem, která může vést v budoucnu ke společným iniciativám.
Po úvodním bloku přednášek bude konference probíhat v těchto tématických okruzích:
– prospěšné mikroorganismy a epitel,
– prospěšné mikroorganismy a imunitní systém,
– využití prospěšných mikroorganismů pro zdraví,
– další vývoj.
 
 
International Journal of Food Microbiology 121, 2008, č. 3, s. I