Bezpečnost potravin

Mikroelementy nelze podceňovat

Vydáno: 5. 3. 2009
Autor:

V podnicích s čistě rostlinnou výrobou bez pravidelného organického hnojení je při hnojení řepky bórem na list potřeba přihlédnout také k potřebě dalších esenciálních mikroelementů, zvláště manganu a molybdenu.

Řepka reaguje podobně jako slunečnice, cukrovka nebo leguminózy velmi citlivě na deficit bóru. Bór podporuje tvorbu struktur a stabilitu buněčných stěn a působí pozitivně na tvorbu pylu a oplození. Při pravidelném pěstování řepky by se mělo zajistit zásobení rostlin bórem především hnojením na list, protože tento způsob hnojení může být navzdory optimálnímu obsahu v půdě často efektivnější než aplikace půdního hnojiva.
Pro dostatečné zásobení porostů se podle metody CAT u průměrných půd s hodnotou pH vyšší než 6,0 doporučuje obsah bóru 0,3 až 0,6 mg/kg půdy (stupeň zásobenosti C). Průměrná potřeba hnojení při očekávaném průměrném výnosu a stupni C se pohybuje okolo 0,4 kg B/ha. Při nízkém zásobení půdy bórem by měl být tento prvek aplikován na podzim a na jaře v kombinaci s přípravky na ochranu rostlin. V podnicích s čistě rostlinnou výrobou bez pravidelného organického hnojení je při hnojení řepky na list potřeba přihlédnout také k potřebě ostatních esenciálních mikroelementů, zvláště manganu a molybdenu. Ukázalo se, že listová hnojiva zvyšují přilnavost a stabilitu pesticidních postřiků. Tank-mixy s více než dvěma přípravky se zpravidla nedoporučují. Temperovaná postřiková voda urychluje rozpustnost solí.