Bezpečnost potravin

Mikrobiologické posuzování rizika (MRA) v managementu bezpečnosti potravin

Vydáno: 21. 9. 2007
Autor: pospisilova

Je k dispozici publikace – zpráva z workshopu ILSI Europe, který se uskutečnil k dané problematice v Praze v říjnu 2005.

Vývoj v oblasti managementu bezpečnosti potravin vedl k tomu, že se dnes celosvětově uznávají systémy jako je např. HACCP (analýza nebezpečí prostřednictvím kritických kontrolních bodů) fungující ve spojení s dobrými praxemi, např. dobrou hygienickou praxí a dobrou výrobní praxí.
Během posledních desetiletí se vládní kontrola bezpečnosti potravin posunula od managementu nebezpečí (hazards) k managementu rizik. Aby se podpořila kontrola bezpečnosti potravin založená na riziku, Codex Alimentarius (CA) pod patronací kmenových organizací WHO a FAO a za podpory vlád na celém světě přijal analýzu rizika jako společný operační rámec. Významnou součástí analýzy rizika je posuzování mikrobiologických rizik (Microbiological Risk Assessment, MRA).
V souvislosti s posuzováním, managementem a komunikací rizika iniciovaly FAO a WHO řadu konzultací, pořádala se řada vědeckých workshopů. Ve dnech 12.–14. října 2005 organizoval ILSI Europe ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro ochranu potravin (International Association for Food Protection, IAFP)  vědecký workshop, který se uskutečnil v Praze a to pod názvem “Využívání hodnocení mikrobiologických rizik (MRA) v managementu bezpečnosti potravin”. Z uvedeného workshopu vydal ILSI Europe v červenci 2007 souhrnnou zprávu (viz příloha).