Bezpečnost potravin

Migrace formaldehydu z melaminových předmětů

Vydáno: 2. 7. 2010
Autor:

Výsledek monitoringu provedeného ve Velké Británii v roce 2008. 16 % vzorků nesplnilo požadavky EU.

Ve Velké Británii byly uveřejněny v roce 2004 výsledky monitoringu, v rámci kterého se testovalo 200 vzorků zboží přicházejícího do kontaktu s potravinami (50 vzorků byly předměty na bázi melaminu). U všech výrobků z melaminu se zjišťovala migrace formaldehydu.
Zjistilo se, že migrace formaldehydu u pěti testovaných vzorků melaminového zboží překročila legislativní limit pro formaldehyd a to 8–76krát. Nevyhovující vzorky vykazovaly ztrátu barvy nebo vytváření jamek na povrchu, který přicházel do kontaktu s látkou simulující potravinu nebo popraskání. Uvedené nevyhovující výrobky byly staženy z trhu ve Velké Británii a spotřebitelé, kteří je zakoupili, byli vyzváni k jejich vrácení. Všechny nevyhovující výrobky byly hlášeny v systému RASFF.
V roce 2006 byl obdobný průzkum proveden v Dánsku. U sedmi z deseti vzorků byla zjištěna migrace formaldehydu nebo melaminu nebo obou monomerů, přičemž úroveň migrace byla nižší než celkový specifický limit migrace (SML(T)) stanovený pro tyto monomery.
V roce 2008 provedli ve Velké Británii druhý monitoring, aby se zjistilo, zda se na trhu nevyskytují výrobky z melaminu, které nesplňují požadavky na tyto výrobky stanovené Evropskou komisí, tj. SML(T) ve výši 15 mg/kg (směrnice Komise č. 2002/72/ES). 
Zjistilo se, že 84 % vzorků splňovalo požadavky EU na migraci formaldehydu. U zbývajících osmi vzorků byla úroveň migrace formaldehydu z materiálu 6–65krát vyšší než je SML(T).
 
Zdroj: Food Additives and Contaminants 27, 2010, č. 6, s. 879–883