Bezpečnost potravin

Migrace formaldehydu z melaminového nádobí

Vydáno: 8. 7. 2008
Autor:

Oznámení ČR do systému RASFF (4.7.2008).

Orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ) při kontrole v tržní síti objevily závadný výrobek: melaminovou sadu nádobí původem z Číny, u které byla zjištěna migrace formaldehydu. O tomto nálezu byla dne 4.7.2008 prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) informována Evropská komise, viz Přehled oznámení RASFF týkajících se ČR v roce 2008 (pozn.: tento přehled je průběžně aktualizován).

* ICBP: Hlášení v systému RASFF
* Přehled nebezpečných výrobků publikovaný MZ ČR