Bezpečnost potravin

Mezinárodní symboly související s bezpečností potravin – I

Vydáno: 22. 9. 2007
Autor: pospisilova

Je uvedeno 14 piktogramů, které znázorňují požadavky na manipulaci s potravinami tak, aby se zajistila jejich bezpečnost.

Mezinárodní asociace pro ochranu potravin (International Association for Food Protection, IAFP) uveřejňuje na svých internetových stránkách mezinárodní piktogramy související s bezpečností potravin. Je k dispozici 14 piktogramů týkajících se manipulace s potravinami a 23 piktogramů týkajících se potravinových alergenů.
 
Tabulka: Piktogramy související s manipulací potravin
Ikona
Co ikona znázorňuje
Mytí rukou (umyjte si ruce mýdlem a teplou tekoucí vodou)
Potenciálně nebezpečné potraviny (pro bezpečnost potraviny se požaduje kontrola času a teploty)
Tepelná úprava (potraviny se musí důkladně tepelně opracovat na odpovídající teploty)
Nepracujte s potravinami a nápoji, pokud jste nemocní nebo trpíte gastrointestinálními obtížemi
Křížová kontaminace (zamezte křížové kontaminaci mezi syrovými a hotovými nebo tepelně opracovanými potravinami)
Mytí, oplachování a dezinfikování (povrchy a náčiní přicházející do kontaktu s potravinami se musí důkladně umýt, opláchnout a dezinfikovat)
Nedotýkejte se hotových potravin holýma rukama
Horké potraviny musí být zchlazeny z 57 °C (135 °F) na 21 °C (70 °F) během 2 hodin a z 21 °C (70 °F) na 5 °C (4 °F) během dalších 4 hodin
Horké potraviny musí být zchlazeny z 60 °C (140 °F) na 21 °C (70 °F) během 2 hodin a z 21 °C (70 °F) na 5 °C (4 °F) během dalších 4 hodin
Uchovávání chlazených potravin (chlazené potraviny se musí uchovávat při teplotě 5 °C (41 °F) nebo nižší
Uchovávání teplých potravin (teplé potraviny se musí uchovávat při teplotě 57 °C (135 °F) nebo vyšší
Uchovávání teplých potravin (teplé potraviny se musí uchovávat při teplotě 60 °C (140 °F) nebo vyšší
Nebezpečná teplotní zóna 57 °C/135 °F (nedovolte, aby potraviny zůstávaly v teplotně nebezpečné zóně; udržujte chlazené potraviny při chladírenských teplotách a teplé potravin při vysokých teplotách)
Nebezpečná teplotní zóna 60 °C/140° F (nedovolte, aby potraviny zůstávaly v teplotně nebezpečné zóně; udržujte chlazené potraviny při chladírenských teplotách a teplé potravin při vysokých teplotách)

IAFP