Bezpečnost potravin

Mezinárodní školící kurzy hodnocení zdravotních rizik

Vydáno: 26. 6. 2017
Autor: KM EFSA

Nabídka kurzů pro PhD. studenty a další zájemce

Institut environmentální medicíny (IMM) při stockholmském Karolinska Institutet pořádá kurzy hodnocení rizik určené (především) pro studenty doktorských studijních programů.

Kurzy:

Nanotoxikologie – potenciální rizika nanomateriálů na lidské zdraví a životní prostředí
Termín: 18. – 22. září 2017
Přihlášky je možné posílat do 28. července 2017

Nové metody a přístupy k hodnocení zdravotních rizik
Termín: 25. – 29. září 2017
Přihlášky je možné posílat do 28. července 2017

Adverse Outcome Pathways (AOPs) – principy a použití v toxikologii a hodnocení zdravotních rizik
Termín: 6. – 10. listopadu 2017
Přihlášky je možné posílat do 8. září 2017

Účast v kurzu není zpoplatněná pro studenty doktorských studijních programů. Účastníci si hradí cestovné a ubytování.

Přihlášky a více informací naleznete na webu IMM.

Zdroj: IMM: International Training in Health Risk Assessment