Bezpečnost potravin

Mezinárodní konference “The burden of mycotoxins on animal and human health”

Vydáno: 30. 6. 2017
Autor: KM EFSA

Informace úřadu EFSA o mezinárodní konferenci k problematice mykotoxinů.

Národní institut zdraví v Římě (Istituto Superiore di Sanità) pořádá za podpory Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a italského Ministerstva zdravotnictví mezinárodní konferenci s názvem „Zátěž mykotoxinů na zdraví zvířat a lidí“. Konference se uskuteční v pátek 15. prosince 2017 v Auditoriu Ministerstva zdravotnictví, Řím.

Hlavní témata konference se budou zabývat dopady změn klimatu na růst plísní a produkci mykotoxinů, ale i preventivními a nápravnými opatřeními pro snížení či omezení těchto jevů. Zvláštní pozornost bude věnována roli biomonitorovacích studií při hodnocení expozice a rizika pro lidi, s důrazem na zvláště vnímavé skupiny populace jako jsou kojenci, batolata a děti.

Akce je vhodnou příležitostí k setkání pro všechny zainteresované skupiny a výzkumné pracovníky v agro-potravinářském řetězci, jenž čelí mnohostranným problémům, které systematicky představuje přítomnost mykotoxinů v plodinách. Konference poslouží jako platforma pro interakci mezi předními vědci z veřejných institucí, akademického prostředí a průmyslu, k diskusi o nejnovějším a nejslibnějším vývoji v hodnocení a řízení rizika, s důrazem na nejefektivnější preventivní přístupy v primární produkci, expozici „biomarkerů“ a na další aspekty, včetně ekonomických a etických otázek.

Registraci je otevřená do 17. listopadu 2017. K registraci je potřeba vyplnit přiložený formulář a zaslat ho na e-mailovou adresu infomyconference@iss.it.

Účast na konferenci je limitována maximálním možným počtem účastníků, což je 200 osob. Registrace bude probíhat na základě došlých registračních formulářů až do naplnění kapacity. 

Účast na konferenci je zdarma. 
 

Přílohy:

Zdroj: KM EFSA