Bezpečnost potravin

Mezinárodní konference o potravinách nového typu

Vydáno: 3. 10. 2008
Autor:

Ve dnech 4. – 5. listopadu 2008 se v Kolíně n. R. koná "2nd International Fresenius Conference: Novel Food"

Akademie Fresenius pořádá 4. – 5. listopadu 2008 v Köln am Rhein 2. mezinárodní konferenci se zaměřením na „novel foods“.

Témata jsou rozdělena do tří bloků:
Novinky v legislativě EU (nové notifikace, žádosti a schválení; problém ochrany údajů;  problém prokazování historie bezpečné konzumace)
Praktické zkušenosti žadatelů o schválení (časová náročnost a náklady; první žadatel vs. následující; výhody a rizika druhého žadatele)
Nanotechnologie (definice a využitelnost; související otázky; hodnocení rizika a komunikace o riziku).
Vložné: 1 495,- EUR