Bezpečnost potravin

Mezinárodní konference k 30. výročí fungování RASFF

Vydáno: 7. 7. 2009
Autor:

Uskuteční se v Bruselu (Belgie) dne 16. července 2009.

V souvislosti s oslavou 30. výročí fungování systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) pořádá Evropská komise – GŘ pro zdraví a spotřebitele konferenci, na které se sejdou zástupci reprezentující operátory, spotřebitele a autority na nejvyšší úrovni.
Konference bude příležitostí k výměně názorů a diskusím zainteresovaných subjektů o tom, jak dosáhnout nejvyšší možné úrovně bezpečnosti potravin. Diskutovat se bude o současné úloze RASFF v bezpečnosti potravin a o tom, jak RASFF dále zdokonalovat a zvyšovat jeho účinnost.
Konferenci zahájí komisařka Vassiliou. Zástupci Evropské komise, která řídí systém RASFF, a členských států budou hovořit o tom, co se udělalo a na čem se v současné době pracuje. S klíčovým projevem vystoupí zástupce sekretariátu ASEAN, BEUC a WHO.
 
Od 16. července 2009 bude spuštěn nový portál RASFF a nová IT aplikace, která nahradí současné týdenní hlášení ze systému RASFF. Dále bude k dispozici video, výroční zpráva za rok 2008 společně se speciální brožurou vydanou k 30. výročí RASFF a letákem vysvětlujícím fungování RASFF.