Bezpečnost potravin

Mezinárodní konference Inhibitory angiogeneze: konstrukce, syntéza a biologické využití

Vydáno: 3. 4. 2009
Autor: berankova1

Konference proběhne 3.–4. dubna 2009 v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, Praha 4.

Princip využití antiangiogenních látek v terapii nádorů spočívá v tom, že se zabrání vývoji cévního zásobení (angiogeneze) tumorů, a tím se buď zabrání jejich proliferaci (šíření) nebo jsou zničeny v důsledku nedostatku živin a kyslíku. Teoretické základy této poměrně nové terapie nádorových onemocnení byly položeny již v 80. letech 20. století; je velmi selektivní a nepoškozuje pacienty jako např. klasická chemoterapie. Využívá se často jako komplementární léčba spolu s další terapií.

V Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i., pracují vědci na nových látkách s antiangiogenní aktivitou na bázi silybinu, což je látka získávaná z rostliny ostropestřec mariánský. Práce vědců spočívá ve vývoji nových derivátů silybinu s vysokou antiangiogenní aktivitou a zároveň nízkou (nebo žádnou) toxicitou. K syntéze derivátů silybinu se používají enzymové a biokatalytické metody, které vedou k získání selektivně modifikovaných substancí s vysokou čistotou. Tyto nové látky jsou v současnosti testovány v rámci mezinárodního konsorcia s velmi zajímavými a slibnými výsledky.

Konference se účastní 15 zahraničních biologů, biochemiků, lékařů, chemiků a farmakologů, kteří jsou mj. organizováni v Evropském projektu Angiokem a další odborníci z ČR. Mezi nimi bude významný americký vědec prof. R. Agarwal z University of Colorado v Denveru (USA), jenž se zabývá základním výzkumem v oblasti chemoprotektiv a využitím přírodních látek pro terapii nádorů (nové účinné látky pro terapii nádorů prostaty).
Tisková zpráva zde.

Bližší informace:
prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc., MBÚ AV ČR, v. v. i.
tel.: 296 442 510, e-mail: kren@biomed.cas.cz
wwwt: http://www.angiokem.org, http://www.biotrans.cas.cz